Noble Bank

Witamy

Noble Bank jest bankiem specjalizujcym si w usugach typu private banking - bankowoci prywatnej - przeznaczonych dla osb o najwyszym statusie majtkowym i spoecznym.
Zgodnie z ide private bankingu na pierwszym miejscu stawiamy indywidualne potrzeby i oczekiwania Klienta.
Oferujemy kompleksow opiek nad majtkiem oraz wspprac z profesjonalistami z duym dowiadczeniem zdobytym w Polsce i za granic.

Do Pastwa dyspozycji s specjalici:
  • - ds. inwestycji i zarzdzania majtkiem
  • - ds. nieruchomoci
  • - ds. prawnospadkowych
  • - ds. optymalizacji podatkowej
  • - ds. inwestowania w sztuk (art banking)
Wypenij formularz