O firmie

Direct.money.pl to nowoczesny i intuicyjny serwis umoliwiajcy porwnanie, wybr i zakup najlepszych ofert finansowych i ubezpieczeniowych.

Dla biznesu

Wykorzystaj nasze narzdzia. Kupuj i sprzedawaj produkty finansowe w sieci.
Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa!

Jak si rozwijamy

Szybko, prosto i rzetelnie doradzamy przy wyborze produktw finansowych. Nasz misj jest wspieranie Polakw
w ich codziennych decyzjach, rwnie tych dotyczcych domowych finansw.

Spki i brandy

Stoi za nami Money.pl - najpopularniejszy portal o finansach i biznesie w Polsce
oraz Wirtualna Polska - numer 1 wrd portali horyzontalnych w polskim internecie

Tworzymy grup

Total Money
Direct Money
Finansowy Supermarket
TMefekt
Money 2 Money

E-commerce i reklama

Poznaj nasze moliwoci

Kontakt

Money.pl sp. z o.o. z siedzib we Wrocawiu przy pl. Grunwaldzkim 23, kod pocztowy 50-365 zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla Wrocawia-Fabrycznej VI Wydzia Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapita zakadowy 3.279.500,00 z

Ogoszenie Planu Poczenia

Zarzd spki Money.pl spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib we Wrocawiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocaw, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapita zakadowy 3.279.500,00 z (dalej: "Money.pl Sp. z o.o." lub "Spka Przejmujca"). - dziaajc na podstawie art. 500 21 Kodeksu spek handlowych ogasza, e dnia 6 listopada 2017 r. zosta uzgodniony, przyjty i podpisany Plan Poczenia Money.pl Sp. z o.o. i Brand New Media spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib we Wrocawiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocaw, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000309241, o numerze REGON: 020758129, o numerze NIP: 8971742725, kapita zakadowy 500.500,00 z (dalej: "Brand New Media Sp. z o.o." lub "Spka Przejmowana") w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spek handlowych poprzez przeniesienie caego majtku Spki Przejmowanej na Spk Przejmujc (czenie si przez przejcie) i udostpnia przedmiotowy Plan Poczenia do publicznej wiadomoci pod niniejszym adresem: https://direct.money.pl/d/direct/PLAN-POLACZENIA-MONEY.PL-2017-11-06.pdf