Kredyty mieszkaniowe

Open Finance

powrt do listy ofert
Kredyt hipoteczny

Szukasz odpowiedniego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu?

Ekspert Open Finance pomoe Ci wybra z oferty 14 bankw kredyt, ktry bdzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Czas spaty kredytu i wysoko rat bd dopasowane do Twoich potrzeb oraz moliwoci finansowych. Ponadto Ekspert bezpatnie zajmie si wszystkimi formalnociami.

Szczegy oferty dostpne w oddziaach Open Finance SA. Informujemy, e ostateczny ksztat oferty kredytowej jest wyczn decyzj banku, opart na analizie indywidualnej sytuacji Klienta, dlatego te zaproponowana Klientowi warto kredytu oraz wysoko raty mog si rni od oblicze dokonanych w oddziale Open Finance SA. W ocenie zdolnoci kredytowej bank bierze pod uwag m.in. dochd wnioskodawcy i stan spaty jego dotychczasowych zobowiza.

Open Finance SA informuje, e jest powizanym porednikiem kredytu hipotecznego.

Open Finance SA informuje, e wsppracuje za wynagrodzeniem na podstawie umowy agencyjnej, w zakresie wykonywania czynnoci faktycznych, o ktrych mowa w art. 6a Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), z poniej wskazanymi podmiotami: Alior Bank SA, BO SA, BZ WBK SA, Deutsche Bank Polska SA, Euro Bank SA, ING Bank lski SA, Bank Millennium SA, mBank SA, PKO BP SA, PKO Bank Hipoteczny SA, Bank Pocztowy SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank BG BNP Paribas SA oraz wykonuje czynnoci faktyczne na podstawie umowy marketingowej z Bank Pekao SA. Stan na dzie 01.07.2017 r.

Open Finance SA informuje, e nie wiadczy usug doradczych w rozumieniu art. 4 pkt 26 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad porednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r., poz. 819).

Open Finance Spka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, ktrej kapita zakadowy wynosi 743 566,63 z, tel. 22 427 47 00, fax 22 276 20 75, e-mail: kontakt@open.pl.