Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarząd spółki Brand New Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jaworska 13, 53-612 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309241, o numerze REGON: 020758129, o numerze NIP: 8971742725, kapitał zakładowy 500.500,00 zł (dalej: "Brand New Media Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmowana") - działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 6 listopada 2017 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółki Money.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 zł (dalej: "Money.pl Sp. z o.o." lub "Spółka Przejmująca") i Brand New Media Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod niniejszym adresem:
https://direct.money.pl/d/direct/PLAN-POLACZENIA-BRAND-NEW-MEDIA-2017-11-06.pdf