Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że spółka pod firmą Totalmoney.pl sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608 (dalej: "Spółka" lub "Administrator") może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO") pozyskane w sposób inny, niż od Pani/Pana.

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy, że:

Współadministratorami danych osobowych są spółka Totalmoney.pl sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 45348, NIP 8971652608 oraz spółka Finansowysupermarket.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 309480, NIP 5833032096 (dalej: "Administratorzy")

Z Administratorami można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Totalmoney.pl sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław
 • pisemnie, na adres: Finansowysupermarket.pl sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A., ul. Jutrzenki 137 A 02-231 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@grupawp.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne - nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych - jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (podatkowych, o kredycie konsumenckim, prawa bankowego, o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy). Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Pana/Pani rzecz

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania

wykonanie usług informacyjnych i informacyjno-marketingowych w sposób i na warunkach określonych regulaminami, w szczególności w celu przedstawienia oferty finansowej oraz w celu świadczenia usługi wypełnienia formularza kontaktowego Partnera; dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników; analizowanie i udoskonalanie usług; zapewnianie bezpieczeństwa usług

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik

do czasu wygaśnięcia zawartej umowy; część danych może być przetwarzana także po wygaśnięciu umowy (np. w celu rozliczenia należności)

pomiary statystyczne i marketing własny, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratorów

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

marketing podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:

 • niezbędne, dane osobowe podawane przez Użytkownika w celu korzystania z usług - imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • dodatkowe dane osobowe podawane przez Użytkownika w celu korzystania z usług - adres, kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć, informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej,
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług - lokalizacja (ustawiona w przeglądarce), data urodzenia, wiek, płeć, informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biura informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej,
 • dane związane z korzystaniem z serwisu internetowego, a także zachowania i zainteresowania użytkowników dostępne w systemie reklamowym Facebook i Google, język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, unikalne ID nadane przez Administratorów

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Panią/Pana formularza na jednej z naszych stron internetowych lub na stronie naszego partnera.
 • od podmiotów współpracujących z Administratorami takich jak banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe
 • dane osobowe mogą być zbierane, za Pani/Pana wyraźną zgodą, podczas rozmowy telefonicznej.

Innymi podmiotami oraz narzędziami, za pomocą których będą mogły być pozyskiwane lub przetwarzane dane są:

 • Facebook: w zakresie emitowania reklam na podstawie zachowań użytkowników na serwisach prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych, będących w posiadaniu przez Administratorów oraz w zakresie emitowania reklam, które prowadzą do serwisów prowadzonych przez Administratorów
 • Google: w zakresie emitowania reklam na podstawie zachowań użytkowników na serwisach prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych, będących w posiadaniu przez Administratorów oraz w zakresie emitowania reklam, które prowadzą do serwisów prowadzonych przez Administratorów
 • Hotjar Ltd.: w zakresie optymalizacji serwisów prowadzonych przez Administratorów na podstawie nagrań zachowań użytkowników
 • Benhauer sp. z o.o.: w zakresie dostosowania serwisów prowadzonych przez Administratorów do preferencji użytkowników; w zakresie zwiększenia prawdopodobieństwa otrzymania produktu finansowego poprzez edukację użytkowników i pomoc w wyborze dopasowanej oferty produktów finansowych; w zakresie komunikowania się z użytkownikami w celu edukowania, informowania o nowościach i proponowaniu dodatkowych ofert produktów finansowych. Szczegóły na temat działania i zakresu zbieranych informacji dostępne są tutaj
 • Criteo GmbH: w zakresie emitowania reklam na podstawie zachowań użytkowników na serwisach prowadzonych przez Administratorów lub na podstawie danych, będących w posiadaniu przez Administratorów oraz w zakresie emitowania reklam, które prowadzą do serwisów prowadzonych przez Administratorów
 • LiveChat Software S.A.: w zakresie kontaktowania się z użytkownikami w celu wsparcia przy wyborze oferty produktów finansowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorami, w szczególności banki, kredytodawcy, instytucje pożyczkowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele oraz inne instytucje finansowe, a także inne podmioty będące kontrahentami Administratorów - w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia na Pana/Pani rzecz usług, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem odbiorcy. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być serwisy internetowe takie jak Facebook czy Google, w zakresie, w jakim Administratorzy korzystają z ich usług Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej

Ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratorów sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania od Administratorów usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia do Administratorów sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia do Administratorów sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informujemy, że w oparciu o Pana/Pani dane osobowe możemy podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym profilować Pana/Pani dane osobowe - w celu dostosowania ofert do indywidualnych preferencji i zdolności finansowej w celu spełnienia usługi, a także dopasowania treści strony internetowej do zainteresowań czy poszukiwanych usług i ofert - w szczególności na podstawie danych demograficznych, geograficznych, behawioralnych, a następnie będziemy kontaktować się z osobami, które z największym prawdopodobieństwem będą zainteresowane w przyszłości naszymi usługami poprzez używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących i drogą elektroniczną, na podany adres poczty elektronicznej oraz w sposób opisany punkt wcześniej.

Informacja o "cookies"

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wirtualna Polska oraz Zaufani Partnerzy.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji . Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.