Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Kredyty mieszkaniowe

Co stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego?

powrót do poradników

Docelowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Kredyt może być zabezpieczony nawet na kilku nieruchomościach, należących do kredytobiorcy lub osób trzecich. Hipoteka pozwala bankowi dochodzić praw do nieruchomości, nawet jeśli nastąpi zmiana właściciela nieruchomości.

 

Kiedy kredyt zostanie spłacony w całości, bank wystawi pismo - zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Wykreślenie hipoteki przez sąd, to zgodnie z umową kredytową, ostatni etap współpracy z bankiem.

 

Banki wymagają także cesji z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W okresie przejściowym, czyli do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej banki stosują różnorodne zabezpieczenia przejściowe takie jak: ubezpieczenie kredytu, podwyższone oprocentowanie, weksel własny in blanco.  

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły