Obligacje

Co to jest cena emisyjna obligacji?

powrt do poradnikw

Cena emisyjna obligacji jest to cena, któr ustala emitent (w przypadku obligacji skarbowych jest to Skarb Pastwa) i za któr mona naby obligacj. Cena moe by nisza, wysza lub równa wartoci nominalnej obligacji.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy