Fundusze inwestycyjne

Co to jest fundusz hedgingowy?

powrt do poradnikw

Fundusz hedgingowy jest to fundusz inwestycyjny, który swoje transakcje opiera na instrumentach pochodnych. Lokowanie rodków w funduszu hedgingowym wie si z wysokim ryzykiem, poniewa wykorzystuje on mechanizm dwigni finansowej. Polega on na tym, e moesz obraca rodkami wielokrotnie wikszymi ni wpacie. Dziki temu moesz wiele wicej zyska, ale take straci.

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy