Lokaty bankowe

Co to jest lokata progresywna?

powrt do poradnikw

Lokata progresywna jest to lokata, w ramach której oprocentowanie ronie wraz z kadym miesicem jej trwania. Jej podstawow zalet jest to, e w niektórych ofertach moesz wypaci rodki po kadym zakoczonym miesicu czy kwartale bez utraty wypracowanych odsetek. Jeeli jednak kapitalizacja odsetek odbywa si na koniec okresu trwania lokaty, to i tak stracisz wypracowany zysk.

 

Czsto zdarza si, e lokata progresywna jest reklamowana hasem, e moesz zarobi na niej naprawd duo, na przykad 5%. Po bliszym zapoznaniu z ofert wida, e przy rocznej lokacie taka stawka oprocentowania nalicza si tylko w ostatnim miesicu, a w poprzednich jest ona duo nisza. Odsetki najczciej s kapitalizowane na koniec okresu trwania lokaty, wic rednie efektywne oprocentowanie wynosi na przykad 2,7%.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy