Kredyty mieszkaniowe

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

powrt do poradnikw

Restrukturyzacja kredytu jest to zmiana warunków jego spaty. Stosuje si j w sytuacji, gdy kredytobiorca ma problem ze zwrotem zobowizania. Restrukturyzacja ma na celu popraw sytuacji finansowej klienta, a jednoczenie pomoc w powrocie do terminowej spaty rat.

 

Bank moe zrestrukturyzowa Twój kredyt w nastpujce sposoby:

  • zawieszenie spat (wakacje kredytowe lub karencja)

  • konsolidacja zaduenia (poczenie kilku kredytów w jeden z nisz rat)

  • zmiana zabezpieczenia kredytu (sprzeda samochodu czy nieruchomoci, które zabezpieczay zobowizanie)

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy