Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Giełda

Co to są akcje?

powrót do poradników

Akcje są to papiery wartościowe, które (jeśli są dopuszczone do publicznego obrotu) można nabyć na giełdzie. Akcjonariusze, czyli właściciele określonej części majątku danej spółki akcyjnej mogą osiągać zyski lub ponosić straty, zależnie od sytuacji przedsiębiorstwa i warunków rynkowych.

 

Jeżeli spółka osiąga zysk, to w danym roku akcjonariusze mają prawo do wypłaty dywidendy. Można wyróżnić następujące rodzaje akcji: imienne i na okaziciela, zwykłe i uprzywilejowane, aportowe i gotówkowe.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły