Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Fundusze inwestycyjne

Co to są fundusze bezpieczne?

powrót do poradników
Fundusze bezpieczne – fundusze papierów dłużnych. Są to najbezpieczniejsze fundusze. Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe. Fundusze te nie inwestują w akcje. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych długofalowym oszczędzaniem oraz nie akceptujących ryzyka związanego z zakupem akcji. Przynoszą stopę zwrotu niewiele wyższą niż lokaty bankowe, jednak w przeciwieństwie do lokaty nie wiesz ile dokładnie zarobisz.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły