Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Lokaty bankowe

Co to są odsetki?

powrót do poradników

Odsetki są dla Ciebie zyskiem, który płaci Ci bank za zdeponowanie u niego oszczędności albo kosztem, gdy zaciągasz kredyt. Na wysokość odsetek wpływa wysokość stopy procentowej, kwota kapitału oraz czas, na który został on ulokowany. Im wyższa stawka oprocentowania, większy kapitał i dłuższy okres, tym powstaje więcej odsetek.

 

Wyróżnia się trzy rodzaje metod obliczania odsetek:

  1. odsetki proste, obliczane od podstawy oprocentowania (kapitału) po upływie okresu na jaki została złożona lokata bądź udzielony kredyt i pobierane po ich naliczeniu,

  2. odsetki składane, po okresie oprocentowania obliczone odsetki dolicza się do kapitału i następuje kapitalizacja odsetek, a od powiększonej sumy oblicza odsetki za następny okres oprocentowania; przy tej metodzie obliczania odsetek ich wysokość sukcesywnie wzrasta, gdyż są obliczane od coraz wyższej podstawy oprocentowania,

3. dyskonto, czyli potrącenie odsetek z góry za cały okres obliczeniowy.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły