Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Fundusze inwestycyjne

Czy fundusze świadczą dodatkowe usługi dla uczestników?

powrót do poradników

Oprócz głównej usługi, jaką jest pośrednictwo inwestycyjne, fundusze oferują swoim klientom także:

  • programy systematycznego oszczędzania, które często wiążą się z obniżeniem opłat za za zarządzanie aktywami,

  • prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych,

  • dokonywanie wpłat w walutach obcych,

  • ustanowienie dyspozycji o zadysponowaniu środków na rzecz innych osób w przypadku śmierci inwestora.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły