Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Fundusze inwestycyjne

Czy opłaty pobierane przez fundusze są jasno określone i dostępne dla inwestorów?

powrót do poradników

Maksymalną wysokość opłat oraz tryb ich pobierania można znaleźć w statucie funduszu.  Natomiast rzeczywiste koszty, jakie będziesz musiał ponieść, znajdziesz w tabelach opłat manipulacyjnych, które są dostępne na stronach internetowych funduszu.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły