Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Inwestowanie

Czym są instrumenty krótkoterminowe?

powrót do poradników

Instrumenty krótkoterminowe są to instrumenty finansowe, których okres do zapadalności jest krótszy niż rok. Występują one na rynku pieniężnym. Na tym rynku zazwyczaj zawierają transakcje banki, inne instytucje finansowe oraz duże przedsiębiorstwa, a transakcje te dotyczą krótkoterminowych kredytów i lokat oraz papierów dłużnych.

 

Indywidualni inwestorzy mogą być obecni na tym rynku, tylko kupując jednostki funduszy inwestycyjnych.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły