Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Jaki jest zakres ubezpieczenia mieszkaniowego?

powrót do poradników
Zakres ubezpieczenia mieszkaniowego obejmuje szkody powstałe na skutek:
  • zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),
  • akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,
  • kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
  • dewastacji,
  • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły