Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Obligacje

Jakie jest ryzyko inwestycji w obligacje?

powrót do poradników

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa to bardzo bezpieczne papiery wartościowe. Zainwestowane pieniądze mogłyby przepaść tylko wówczas, jeśli zbankrutowało by państwo – a to się raczej nie zdarza. Ceny obligacji na rynku wtórnym mogą się wahać, jednak nie są to duże zmiany. Obligacje emitowane przez samorządy terytorialne są oczywiście mniej pewne od obligacji Skarbu Państwa, jednak i tak są z reguły pewniejsze niż obligacje emitowane przez spółki. Decydując się na zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu trzeba też pamiętać o tym, że zysk z takiej inwestycji będzie zależał od czynnika zewnętrznego, na przykład od inflacji, w stosunku do której określone jest oprocentowanie. Ten element ryzyka nie występuje w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych.                   Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły