Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Giełda

Jakie jest ryzyko posiadania nowych akcji?

powrót do poradników

Kupując akcje, musisz być świadomy, że są to ryzykowne instrumenty finansowe. Oczywiście ryzyko związane z daną akcją, jest zależne od spółki, która ją wyemitowała i od rynku. Możemy wyróżnić dwa rodzaje ryzyka:

  • ryzyko systematyczne (rynkowe) - jest związane z ogólną sytuacją, panującą na rynku i jednakowo dotyczy wszystkich uczestników rynku. W żaden sposób nie da się mu zapobiec. Ryzyko recesji może być na przykład związane z pogorszeniem się koniunktury w gospodarce (wystąpieniem kryzysu).

  • ryzyko specyficzne - wiąże się z sytuacją danej spółki i zależy od decyzji podejmowanych przez nie. Ryzyko wzrasta, gdy na przykład: firma wprowadza nowy produkt, wchodzi na nowy rynek, jest w złej kondycji finansowej, została przejęta. Aby zminimalizować to ryzyko, inwestor powinien zdywersyfikować swój portfel. Oznacza to, że powinieneś zainwestować w spółki różniące się od siebie - różnej wielkości, z różnych branż, z różnym doświadczeniem giełdowym. Dzięki temu, że inne czynniki będą na nie oddziaływać, to nawet gdy osiągniesz spadek na akcjach jednego podmiotu, to możesz zyskać na drugich.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły