Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Giełda

Jakie są rodzaje akcji?

powrót do poradników
  • imienne - prawo do niej ma tylko osoba, wskazana w dokumentacji akcji. Nie może być sprzedawana ani kupowana na giełdzie, ponieważ ma charakterystyczne, indywidualne cechy i nie jest ustandaryzowana.

  • na okaziciela - są przeciwieństwem akcji imiennych, a prawo do nich przysługuje każdemu posiadaczami akcji. Są przedmiotem obrotu na giełdzie.

  • zwykłe - każdy posiadacz akcji ma takie same prawa z niej wynikające.

  • uprzywilejowane - posiadacz akcji może z tytułu jej posiadania otrzymywać pewne przywileje np. pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy, większe znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

  • aportowe - pokryte wkładem niepieniężnym.

  • gotówkowe - pokryte wkładem pieniężnym.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły