Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Fundusze inwestycyjne

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

powrót do poradników

Podstawowym podziałem funduszy jest podział według kryterium uczestnictwa na fundusze otwarte i zamknięte:

  • otwarte fundusze inwestycyjne -  jego ramach inwestor kupuje jednostki uczestnictwa i na jego życzenie fundusz ma obowiązek natychmiastowo je odkupić. Fundusze otwarte charakteryzują się więc dużą płynnością.

  • zamknięte fundusze inwestycyjne - w jego ramach inwestor nabywa certyfikaty inwestycyjne, które może potem jeszcze sprzedać. Certyfikaty nie są umarzane.

 

Według kryterium celu inwestycyjnego:

  • fundusze rynku pieniężnego - inwestycja odbywa się w papiery wartościowe rynku pieniężnego, zysk i ryzyko są stosunkowo niewielkie.

  • fundusze obligacji - w portfelu przeważają instrumenty dłużne (obligacje), zysk i ryzyko są umiarkowane,

  • fundusze mieszane (zrównoważone) - udział w portfelu akcji i obligacji jest zrównoważony, a ryzyko i zysk są wyższe niż w funduszu obligacji,

  • fundusze akcji - w 100% składają się z akcji, więc ryzyko, ale i możliwy zysk są największe.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły