Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Kredyty mieszkaniowe

Jakiego rodzaju dokumenty powinno się przedstawić w banku aby uzyskać kredyt mieszkaniowy?

powrót do poradników

Przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny, będziesz musiał dostarczyć do banku następujące dokumenty:

  • dwa dokumenty, potwierdzające Twoją tożsamość (dowód osobisty i paszport lub prawo jazdy),

  • dokumenty dochodowe (zależnie od formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, a w przypadku przedsiębiorców: zaświadczenie o wpisie w CEIDG, decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON, PIT za poprzedni rok oraz zaświadczenia z ZUS-u i Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłatach,

  • dokumenty, dotyczące nieruchomości

  1. z rynku pierwotnego: wypis z ewidencji rejestru gruntów, odpis z księgi wieczystej gruntu, pozwolenie na budowę, umowa przedwstępna z deweloperem, promesa z banku, pozwolenie na użytkowanie budynku

  2. z rynku wtórnego: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, umowę przedwstępną jej nabycia, a w przypadku gdy lokal należy do spółdzielni, także zaświadczenie o otrzymaniu przydziału do mieszkania.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły