Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Fundusze inwestycyjne

Które fundusze są agresywne, a które bezpieczne?

powrót do poradników

Do funduszy agresywnych możemy zaliczyć te, w których przeważają akcje, czyli: fundusze akcji, fundusze agresywnego inwestowania, fundusze indeksowe).

 

Fundusze bezpieczne to te, w których dominują instrumenty, charakteryzujące się niskim ryzykiem na przykład: fundusze obligacji, fundusze rynku pieniężnego, fundusze dłużnych i wierzycielskich papierów wartościowych).

 

Pomiędzy znajdują się także fundusze zrównoważone, które zawierają akcje i obligacje w równych udziałach.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły