Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Inwestowanie

W co można inwestować na giełdzie?

powrót do poradników

Osoby, inwestujące na giełdzie, mogą wybierać spośród następujących instrumentów:

  • akcje (najbardziej ryzykowne),

  • obligacje (emitowane przez Skarb Państwa),

  • bony skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa),

  • instrumenty pochodne (np. kontrakty terminowe),

  • prawa do papierów wartościowych (prawa poboru, prawa do akcji)

 

Inwestować można na Głównym Rynku, rynku małych, rozwijających się spółek NewConnect oraz rynku obligacji Catalyst.

 

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły