Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Giełda

W co można inwestować na giełdzie?

powrót do poradników

Na giełdzie można inwestować w następujące instrumenty:

  • akcje (tylko na okaziciela)

  • obligacje,

  • bony skarbowe,

  • prawa poboru,

  • prawa do akcji,

  • instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, opcje, warranty)

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły