Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Za co nie dostanę odszkodowania?

powrót do poradników

Towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej nie wypłaca odszkodowań za:

  • skutki wojen, strajków, rozruchów, zamieszek, aktów terroryzmu,
  • zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelnych instalacji wod-kan. lub zalania przez np. nieszczelne lub niedomknięte okna, nieszczelny dach, chyba że nie do Ciebie należy dbanie o ich stan techniczny,
  • pleśń i zagrzybienie budynku,
  • szkody górnicze,
  • szkody wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez Ciebie lub Twoich bliskich, którzy z Tobą mieszkają i za których odpowiadasz,
  • szkody w urządzeniach spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu spowodowało pożar,
  • przedmioty wartościowe (np. dzieła sztuki), jeżeli w mieszkaniu nikt nie mieszkał przez określony czas np. 3 miesiące,
  • rzeczy na balkonie.

Inne poradniki

Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły