Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Bankowość dla nowych przedsiębiorców

1/2

Lista produktów bankowych dla przedsiębiorcy z krótkim stażem nie ogranicza się jedynie do konta firmowego i kredytu „na start”. Prosta i tania księgowość, finansowanie na przejrzystych zasadach i bankowość mobilna, to kolejne usługi, które pomogą w prowadzeniu firmy. Propozycji banków jest jednak znacznie więcej, warto więc przyjrzeć się im uważniej i dobrać rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy.

Jeśli prowadzisz swoją firmę krócej niż 12 miesięcy, to dla większości banków jesteś nowym przedsiębiorcą. Dzięki temu dostaniesz możliwość skorzystania ze specjalnych ofert produktów bankowych, które mają za zadanie pomóc Ci przetrwać najtrudniejszy - początkowy okres prowadzenia działalności.

Podstawowym produktem, który zintegruje Cię z bankiem jest rachunek bankowy. Dzięki bankowości elektronicznej, wzbogaconej o szereg funkcjonalnych rozwiązań, jest on narzędziem, które umożliwi Ci w prosty sposób, zarządzać finansami Twojej firmy.

Lepiej firmowe niż prywatne

Rachunek bankowy jest niezbędny praktycznie każdemu przedsiębiorcy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, bezgotówkowo, czyli za jego pośrednictwem, musisz regulować swoje płatności, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

R E K L A M A

Rachunek bankowy będzie Ci też potrzebny do:

 • zapłaty podatków przez przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • regulowania składek na ZUS;
 • otrzymania zwrotu podatku VAT.

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, to masz możliwość płacenia podatków za pomocą przekazu pocztowego, w kasach urzędu skarbowego lub w formie wpłaty na jego rachunek zrealizowanej w placówce banku, poczty albo SKOKu. W ten sam sposób możesz regulować również swoje zobowiązania wobec ZUS, chyba że zatrudniasz pracowników i jako płatnik dokonujesz rozliczeń w ich imieniu. Czy jednak wyobrażasz sobie, że poświęcasz swój cenny czas na wizytę w urzędzie pocztowym?


Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie dwa warunki:
 • zatrudniał mniej niż 10 pracowników;
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro lub
 • suma jego aktywów, z bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pamiętaj, że żadne przepisy nie nakładają na Ciebie obowiązku zakładania konta firmowego. Wszelkie operacje możesz realizować z konta osobistego (pod warunkiem, że nie jest to konto założone wspólnie z drugą osobą). Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Osobny rachunek prowadzony dla firmy zapewni Ci przejrzystość realizowanych operacji, ułatwia kontrolę i umożliwia proste oddzielenie finansów firmy od prywatnego budżetu.

Rachunek szyty na miarę

Zanim dokonasz wyboru rachunku firmowego, przeanalizuj przynajmniej kilka ofert i sprawdź przede wszystkim:

 • koszty jego prowadzenia;
 • wysokość opłaty za wykonywanie najpopularniejszych operacji (np. przelewów internetowych, poleceń zapłaty, zleceń stałych);
 • koszty związane z użytkowaniem karty płatniczej;
 • opłaty za wypłaty z bankomatów i liczbę bankomatów bezpłatnych;
 • rozwiązania ułatwiające zarządzanie finansami.

Przede wszystkim poszukaj promocji adresowanych do nowopowstałych firm. Taki rachunek może być tańszy, a dodatkowo możesz uzyskać zwroty za wykonywanie podstawowych operacji, np. za płacenie składek na ZUS. Decydując się na takie rozwiązanie koniecznie musisz sprawdzić, jakie opłaty będziesz ponosić po zakończeniu promocji. Nie będzie Ci się opłacać utrzymywać rachunek na niekorzystnych warunkach. Z drugiej strony jednak zmiana konta firmowego wymagać będzie od Ciebie m.in. aktualizacji jego numeru w CEIDG oraz poinformowania wszystkich stałych kontrahentów.

Poszukiwania zacznij od banku, który prowadzi Twój prywatny rachunek. Drugie konto w tym samym banku da Ci możliwość wykonywania przelewów między rachunkami w czasie rzeczywistym, bez konieczności korzystania z przelewów ekspresowych. Nie wykluczaj jednak możliwości założenia konta firmowego w innym banku, który zaoferuje Ci korzystniejsze warunki.

Jeśli na co dzień korzystasz z bankowości mobilnej, to sprawdź, czy w przypadku konta firmowego da Ci ona możliwość realizowania potrzebnych ci operacji.