• Eksperci w finansach
  Ekspert direct.money.pl

 • 06.04.2017,godz. 08:00

Poyczka Konsolidacyjna Banku Millennium z Certyfikatem direct.money.pl

Poyczka Konsolidacyjna Banku Millennium z Certyfikatem direct.money.pl

Eksperci direct.money.pl wybieraj najlepsze oferty finansowe na rynku i przewietlaj je na wylot. Tym razem nasz Certyfikat otrzymaa Poyczka Konsolidacyjna Banku Millennium.

Dlaczego akurat ten produkt postanowilimy wyrni? Po pierwsze, Poyczka Konsolidacyjna moe by idealnym rozwizaniem dla osb, ktre spacaj kilka zobowiza finansowych i chciayby poczy je w jedn poyczk z nisz rat. Po drugie, jest to produkt bezpieczny. Doczone do oferty ubezpieczenie Bezpieczna Poyczka zapewni ci ochron m.in. na wypadek choroby, utraty pracy lub mierci. Po trzecie, dziki trwajcej obecnie promocji „Niska rata, wygodna spata” moesz skorzysta z atrakcyjnych warunkw umowy.

Jakie korzyci daje ci Poyczka Konsolidacyjna?

 • Moliwo poczenia wielu rnych zobowiza, takich jak: zaduenie na karcie kredytowej lub limicie debetowym, poyczki gotwkowe i ratalne, kredyt samochodowy
 • Oprocentowanie 5,5% (RRSO 14,94%) od kwoty konsolidowanych zobowiza (w ramach promocji „Niska rata, wygodna spata”)
 • Prowizja 0% od kwoty konsolidowanych zobowiza

Poyczka Konsolidacyjna to szybkie i wygodne rozwizanie, zwaszcza gdy masz kilka zobowiza w rnych instytucjach. Nie bdziesz ju musia pamita o rnych terminach spaty, poniewa bank poczy twoje zaduenia w jedn poyczk. Co wicej, nowa rata bdzie nisza, a to pozwoli ci w krtkim czasie podreperowa domowy budet.

„Niska rata, wygodna spata”

Jeli zdecydujesz si na Poyczk Konsolidacyjn przed kocem czerwca 2017 r., to bdziesz mg skorzysta z promocji „Niska rata, wygodna spata” i otrzyma nisze oprocentowanie nominalne w wysokoci 5,5% w skali roku. Aby wzi udzia w promocji, naley speni nastpujce warunki:

 • Zoy wniosek o udzielenie Poyczki Konsolidacyjnej w Banku Millennium i otrzyma pozytywn decyzj kredytow.
 • W momencie skadania wniosku nie posiada innych poyczek w Banku Millennium.
 • Zawrze umow ubezpieczenia Bezpieczna Poyczka i uprawni do wiadcze z tej umowy Bank Millennium.

Szczegy promocji moesz sprawdzi w regulaminie.

Poyczk Konsolidacyjn w Banku Millenium moesz zacign na kwot od 1 tys. do 150 tys. z. Poczenie kilku zobowiza w jedn poyczk pozwoli ci sporo zaoszczdzi. Przyjmijmy, e w rnych bankach spacasz 3 poyczki gotwkowe. Ich oprocentowanie to 5,5%, 6,5% oraz 8% w skali roku. czny kapita twoich zobowiza wynosi 20 tys. z, a redni okres spaty, jaki ci jeszcze pozosta, to 79 miesicy. Suma rat, jak musisz co miesic spaca to 485 z, a do tego moe doj jeszcze koszt ubezpiecze i opata za prowadzenie rachunku. Oznacza to, e rocznie wydajesz co najmniej 5 820 z na spat kapitau i odsetek swoich zobowiza.

Zamw kontakt i zapytaj o poyczk

Dziki skorzystaniu z oferty Banku Millennium i poczeniu wszystkich kredytw w jeden, rata wyniesie 375 zotych. I to bez koniecznoci wyduenia okresu kredytowania. W cigu roku zaoszczdzisz w ten sposb 1 320 z. RRSO takiej poyczki wyniesie 13,44%, a jej cakowity koszt 9 591 zotych.

Twoja rata moe by jeszcze nisza, poniewa okres spaty poyczki moesz elastycznie dopasowa do swoich potrzeb i moliwoci. Bank Millenium oferuje poyczki konsolidacyjne na okres od 6 do nawet 96 miesicy.

Gwarancja Najniszego Oprocentowania

Osoby, ktre wezm Poyczk Konsolidacyjn w Banku Millenium, otrzymaj dodatkowo Gwarancj Najniszego Oprocentowania. Co to oznacza? Jeli w cigu 30 dni od daty zawarcia umowy, znajdziesz tasz ofert poyczki konsolidacyjnej na t sam kwot i taki sam okres kredytowania, bank obniy oprocentowanie twojej poyczki oraz wypaci ci rnic odsetek, ktre ju zapacie. O szczegach przeczytasz w regulaminie.

Jakie dokumenty bd ci potrzebne?

Wniosek o Poyczk Konsolidacyjn moesz zoy przez telefon lub w oddziale Banku Millennium. Jeli chcesz, aby przedstawiciel banku zadzwoni do ciebie to skorzystaj z prostego formularza.

Dokumenty, jakich bdziesz potrzebowa to:

 • zawiadczenie o dochodach i zatrudnieniu za okres 3 miesicy (moesz je zastpi wycigiem z banku, ktry zawiera przelewy wynagrodzenia za ostatnie 3 miesice lub PIT-em za ostatni rok),
 • numery umw posiadanych zobowiza oraz numery kont, na ktre maj zosta przelane pienidze,
 • dowd osobisty.

Procedura udzielenia poyczki jest szybka i nie wymaga zbdnych formalnoci. Jeli twj wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, bank przeleje pienidze bezporednio na konta instytucji, w ktrych posiadasz zobowizania finansowe. Moesz rwnie otrzyma dodatkowe pienidze i przeznaczy je na dowolny cel. Musisz jednak pamita, e kwota kredytu, ktra nie bdzie przeznaczona na spat innych zobowiza moe by wyej oprocentowana.

Jeli chcesz oszczdzi swj czas i przesta si martwi kilkoma zobowizaniami jednoczenie, pocz je w jedn Poyczk Konsolidacyjn. W przypadku oferty Banku Millenium jestemy pewni, e jest to produkt bezpieczny i godny polecenia.

Przydatne linki:
- Regulamin promocji „Niska rata, wygodna spata”
- Regulamin poyczki gotwkowej z „Gwarancj najniszego oprocentowania”
- Zawiadczenie o dochodach i zatrudnieniuPromocja „Niska rata, wygodna spata” dotyczy poyczek konsolidacyjnych udzielanych pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczna Poyczka, a take wskazania Banku jako uprawnionego do wiadczenia ubezpieczeniowego z tytuu zgonu i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Promocja ta obejmuje Klientw, ktrzy nie posiadaj poyczki gotwkowej lub konsolidacyjnej w Banku Millennium. Pozostae warunki Promocji s zawarte w Regulaminie Promocji „Niska rata, wygodna spata”. Promocja trwa od 4 lutego do 30 czerwca 2017 r.

Przykad reprezentatywny dla poyczki konsolidacyjnej z Promocj „Niska rata, wygodna spata”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,94%, cakowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztw): 24 456,52 z, cakowita kwota do zapaty: 37 576,73 z, oprocentowanie stae 6,21%, cakowity koszt kredytu: 13 120,21 z (w tym: prowizja 1,74% (425,54 z), odsetki 6 797,62 z, ubezpieczenie 5 897,05 z), 79 miesicznych rat rwnych w wysokoci 475,65 z. Kalkulacja zostaa dokonana na dzie 01.02.2017 r. na reprezentatywnym przykadzie.

Bank kadorazowo ocenia zdolno i wiarygodno kredytow Wnioskodawcy przed udzieleniem poyczki konsolidacyjnej; w uzasadnionych przypadkach moe odmwi jej udzielenia. Szczegowe informacje na temat poyczki s zawarte w „Regulaminie kredytw i poyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.” oraz Cenniku Poyczki Gotwkowej i Regulaminie oferty Gwarancja Najniszego Oprocentowania dostpnych w oddziale Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Poyczka przez Towarzystwo Ubezpiecze Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpiecze na ycie Europa S.A. zawarte s w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Poyczka oraz Karcie Produktu.