Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement
Raport. Kredyty inwestycyjne dla firm
  • Konrad Pluciński
    Ekspert direct.money.pl

  • 15.05.2013,godz. 06:23

Kredyty inwestycyjne dla firm 2013. Raport Market Money

Kredyty inwestycyjne dla firm 2013. Raport Market Money

Nawet kilkaset tysięcy złotych na indywidualnie ustalonych warunkach – tyle przedsiębiorcy mogą uzyskać w ramach kredytu. Można je przeznaczyć na rozwój firmy, a odsetki odliczyć od przychodów. Money.pl wspólnie z Market Money sprawdził, jakie rozwiązania banki oferują prowadzącym biznes.

Kredyty inwestycyjne, to jedna z prostszych możliwości pozyskania przez firmy kapitału. Wystarczy złożyć wniosek, a decyzję kredytową można uzyskać nawet w 48 godzin. Przeznaczone są one na finansowanie inwestycji mających na celu zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, np. zakup nieruchomości, pojazdów, czy urządzeń. W wielu przypadkach stanowią wsparcie umożliwiające realizację przyjętych planów rozwoju działalności, a zarazem stanowią jedno z tańszych źródeł jej finansowania.

Kredyt inwestycyjny może stanowić uzupełnienie środków posiadanych przez firmę, często jednak umożliwia pokrycie całości kosztów związanych z inwestycją. Rozwiązanie takie jest opłacalne tym bardziej, że część odsetkową raty przedsiębiorca może wliczyć w koszty prowadzonej przez siebie działalności.
Wsparcie finansowe na dowolną inwestycjęKredyt inwestycyjny przeznaczony jest na realizację konkretnego przedsięwzięcia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Najpopularniejsze z nich, to:
- zakup maszyn, sprzętu, linii technologicznych i środków transportu;
- zakup lub budowa nieruchomości;
- remonty, modernizacje i adaptacje nieruchomości;
- inne inwestycje w środki trwałe w tym zakup praw, licencji i technologii oraz udziałów.

Można nim również spłacić wcześniejszy kredyt lub zrefinansować zakup dokonany ze środków własnych firmy. Możliwość taką dają innymi Bank BGŻ i BPH.

Część ofert dostępnych w bankach, to kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na przykład na rozwój nowych technologii lub inwestycje proekologiczne. Cechuje je niższa cena lub możliwość otrzymania dofinansowania. W każdym przypadku przedsiębiorca starający się o kredyt musi pamiętać, że środki z kredytu inwestycyjnego mogą zastać wykorzystane tylko i wyłącznie na realizacje celu określonego we wniosku kredytowym.
Kredyt inwestycyjny może być również pomocny w przypadku ubiegania się o dotacje z Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach są one przyznawane po uzyskaniu przez inwestora pozytywnej decyzji kredytowej. Ponieważ wsparcie unijne polega na refinansowaniu poniesionych nakładów, środki pochodzące z kredytu umożliwiają realizację planowanych działań, po czym zostaje on spłacony pieniędzmi pochodzącymi z dotacji.

Z kredytu inwestycyjnego może skorzystać zarówno małe i średnie przedsiębiorstwo, jak i duża firma. Znaczenie nie ma również forma działalności. Jeśli bank nie wprowadza żadnych ograniczeń, to kredyt będzie dostępny zarówno dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych i kapitałowych.


W zależności od banku z kredytów inwestycyjnych mogą również skorzystać rolnicy. Ofertę dla siebie znajdą między innymi w Banku Millennium. Na specjalne promocje mogą także liczyć przedstawiciele wolnych zawodów. Kredyt taki w swojej ofercie ma Deutsche Bank oraz Getin Noble Bank ( sprawdź ofertę > ).

Na możliwość otrzymania kredytu nie powinna również wpływać forma rozliczania się z urzędem skarbowym. W tym przypadku częściej jednak, niż w przy formie prawnej, banki wprowadzają dodatkowe ograniczenia. Trudniej będzie uzyskać firmom rozliczającym się w formie ryczałtu lub karty podatkowej.
Nawet 500 tys. złotych bez zabezpieczeńFormy zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego są uzależnione od wewnętrznych regulacji banku. Może on ich w ogóle nie wymagać (rozwiązanie takie oferuje FM Bank), lub ustalać je indywidualnie w zależności od kwoty i przeznaczenia kredytu, a także od sytuacji w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Typowe zabezpieczenia, to: zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie w przypadku kredytu na zakup pojazdów, poręczenia i gwarancje, blokada środków lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego, a także cesja praw z umów i kontraktów. PKO BP może uruchomić kredyt do 500 tys. zł, gdzie jedynym zabezpieczeniem będzie weksel in blanco. Dodatkowym zabezpieczeniem może być także poręczenie BGK, dzięki któremu można uzyskać kredyt łatwiej i na lepszych warunkach. Możliwość taką daje między innymi Bank BGŻ i BNP Paribas.

Kredyty inwestycyjne mogą również być zabezpieczone hipoteką na finansowanej nieruchomości lub innej, będącej własnością firmy, samego przedsiębiorcy, a nawet osób trzecich. Firmowy kredyt hipoteczny można otrzymać na przykład w oddziałach Banku Pocztowego, BNP Paribas lub Idea Banku. Pochodzące z niego środki mogą być przeznaczone na finansowanie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, ale również na inny, określony w umowie z bankiem, cel.

REKLAMA

Pożyczka do 25 latWarunkiem przyznania kredytu jest spełnienie określonych przez bank założeń dotyczących zdolności kredytowej. W zależności od banku, firma musi przedstawić wyniki finansowe lub prognozę zwrotu z planowanej inwestycji. Czasami wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie szczegółowego biznesplanu. Nie będzie on jednak potrzebny wnioskującym o kredyt w Alior Banku, Banku BPS, ani oddziałach Banku Zachodniego działających pod szyldem Kredyt Bank.

Im lepsze perspektywy rozwoju, bardziej stabilna sytuacja finansowa wnioskodawcy i wyższa wartość zaproponowanych zabezpieczeń, tym dłuższy okres kredytowania. Alior Bank i Bank BPH mogą pożyczyć pieniądze na 20 lat. Bank Pocztowy i PKO BP może rozbić kredyt nawet na 300 miesięcznych rat, czyli 25 lat.

Kredyt tradycyjny tylko dla firm ze stażemO tradycyjny kredyt inwestycyjny mogą się ubiegać firmy działające na rynku przynajmniej 12 miesięcy. Są jednak wyjątki: w przypadku Idea Banku ( sprawdź ofertę > ) wystarczy żeby przedsiębiorstwo pochwaliło się 6 miesięcznym doświadczeniem. Bank BPS, Deutsche Bank, czy Getin Bank będą jednak wymagać nawet 24 miesięcznej historii, aby dokładnie sprawdzić wyniki finansowe i móc lepiej oszacować prawdopodobieństwo powodzenia inwestycji.

Na rynku funkcjonują również kredyty na start przeznaczone dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność. O taki kredyt można niekiedy zawnioskować zaraz po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa. W takim przypadku decyzja kredytowa jest wydawana nie na podstawie wyników finansowych, ale w oparciu o prognozy lub biznesplan. Ze względu na zwiększone z tego powodu ryzyko, kredyty takie są przyznawane na krótszy okres i niższą kwotę w porównaniu do tradycyjnych.

Na wysokość kredytu wpływa zazwyczaj kilka czynników: sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa, wartość i rodzaj proponowanych zabezpieczeń, wysokość posiadanych środków własnych. Nie bez znaczenia jest również cel kredytu, ponieważ bank może uruchomić kredyt maksymalnie na 100% wartości inwestycji. Pożyczkę bez wpłaty własnej przedsiębiorca może otrzymać między innymi w Credit Agricole i Idea Banku, jednak zazwyczaj przyszły kredytobiorca musi wnieść około 20% kwoty przedsięwzięcia.

Elementy wpływające na koszt kredytu, takie jak prowizja za udzielenie i oprocentowanie są, w zdecydowanej większości przypadków, ustalane indywidualnie. Wpływ mają na nie znów takie czynniki jak: kwota, okres kredytowania, wkład własny i wartość zabezpieczenia, a także wyniki finansowe i prognozy, oraz historia współpracy z bankiem i cel (przeznaczenie) kredytu.

Zestawienie kredytów inwestycyjnych
bankminimalny okres prowadzenia działalnościokres kredytowania*LTVzabezpieczenia
Alior Bank 12 miesięcy do 240 miesięcy indywidualnie - na przedmiocie realizowanej inwestycji
Bank BGŻ 12 miesięcy do 120 miesięcy indywidualnie - wszystkie akceptowane przez Bank
Bank BPH - Kredyt inwestycyjny 18 miesięcy do 240 miesięcy do 100% - zabezpieczenie kredytu na przedmiocie inwestycji: zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, hipoteka, inne formy akceptowane przez bank
- możliwość objęcia kredytu poręczeniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jako zabezpieczenie kredytu (brak prowizji za skorzystanie z poręczenia)
Bank BPH - Prosty Kredyt Inwestycyjny 12 miesięcy

- do 120 miesięcy - nieruchomości
- do 84 miesięcy - maszyny i urządzenia
- do 36 miesięcy - komputery i remonty o wartości do 50 tys.zł

do 100% ( z poręczeniem BGK) - przedmiot kredytowania
- poręczenie BGK
Bank BPS - Szybka Inwestycja 24 miesiące do 84 miesięcy do 100% - zabezpieczenie na finansowanej inwestycji
Bank Millennium 12 miesięcy - do 180 miesięcy (w przypadku zabezpieczenia hipotecznego)
- do 120 miesięcy (w pozostałych przypadkach)
do 80% - wymagane w każdym przypadku
Bank Pocztowy - pożyczka hipoteczna - na dowolny cel związany z działalnością 12 miesięcy do 300 miesięcy 70% - nieruchomość mieszkalna oraz mieszkalno-użytkowa
BNP Paribas 12 miesięcy do 84 miesięcy do 80% indywidualnie, możliwe zabezpieczenia:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku
- poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego
- gwarancja bankowa i inne
- przelew wierzytelności na zabezpieczenie
- zastaw zwykły i rejestrowy
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- hipoteka
- blokada środków na rachunku bankowym
- kaucja środków pieniężnych
- poręczenie/gwarancja spłaty kredytu przez BGK
- inne formy zabezpieczeń
BNP Paribas - Kredyt energooszczędny 12 miesięcy do 120 miesięcy do 100% indywidualnie, możliwe zabezpieczenia:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku
- poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego
- gwarancja bankowa i inne
- przelew wierzytelności na zabezpieczenie
- zastaw zwykły i rejestrowy
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- hipoteka
- blokada środków na rachunku - przejęcie kwoty na zabezpieczenie
- inne formy zabezpieczeń
BNP Paribas - kredyt hipoteczny 12 miesięcy do 120 miesięcy do 80% - kredytobiorca i dający zabezpieczenie podpisują oświadczenie o poddaniu się egzekucji - hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub osoby trzeciej
- cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
BNP Paribas - Kredyt technologiczny 12 miesięcy do 120 miesięcy do 75% wydatków kwalifikowalnych indywidualnie, możliwe zabezpieczenia:
- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego
- gwarancja bankowa i inne
- zastaw rejestrowy
- hipoteka
- przejęcie kwoty na zabezpieczenie
BNP Paribas - Kredyt inwestycyjny EBI 12 miesięcy od 24 do 120 miesięcy do 80% indywidualnie, możliwe zabezpieczenia:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- pełnomocnictwo do rachunku
- poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego
- gwarancja bankowa i inne
- przelew wierzytelności na zabezpieczenie
- zastaw zwykły i rejestrowy
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- hipoteka
- blokada środków na rachunku - przejęcie kwoty na zabezpieczenie
- inne formy zabezpieczeń
BOŚ Bank 12 miesięcy indywidualnie b.d. - indywidualnie
BZ WBK (oferta pod marką Kredyt Banku) - Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców 12 miesięcy - od 12 miesięcy do 120 miesięcy: gdy przychody wyższe niż 1 mln zł - do 180 miesięcy: gdy przychód nie wyższy niż 1 mln zł do 100% 1 - hipoteka umowna
- zastaw rejestrowy/zwykły
- przelew wierzytelności (cesja na zabezpieczenie)
- blokada środków pieniężnych
- kaucja
- poręczenie według prawa cywilnego
Credit Agricole Bank Polska 12 miesięcy 2 do 60 miesięcy 100%

- weksel
- pełnomocnictwo do rachunku
- przewłaszczenie
- cesja z polisy ubezpieczeniowej

Deutsche Bank - kredyt inwestycyjny 24 miesiące do 180 miesięcy - do 80% - do 90% przy zakupie samochodów osobowych lub ciężarowych - zastaw rejestrowy
- przewłaszczenie na zabezpieczenie
- hipoteka na finansowanej inwestycji lub innych składnikach majątku
- cesje należności z kontraktów - inne rodzaje zabezpieczenia
FM Bank - Szybki Biznes Kredyt 18 miesięcy do 84 miesięcy indywidualnie - indywidualnie (możliwy kredy bez zabezpieczeń)

Getin Noble Bank - kredyt inwestycyjny Kredyt na finansowanie ruchomych środków trwałych

Kontakt z doradcą >

24 miesiące 3 do 84 miesięcy od 70% do 100% - środki trwałe nowe lub używane będące przedmiotem inwestycji
- możliwe zabezpieczenie dodatkowe lub przedstawienie ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego

Idea Bank - Kredyt Inwestycyjny

Kontakt z doradcą >

6 miesięcy do 120 miesięcy do 100% - zabezpieczenie na przedmiocie inwestycji nieruchomości, maszyny, urządzenia, kontrakty
PKO Bank Polski b.d. do 300 miesięcy do 80% - wszystkie akceptowane przez Bank.
Opracowanie: Money.pl na podstawie informacji z banków

1) w zależności od finansowanych aktywów
2) w przypadku wnioskodawców wykonujących wolny zawód (zgodnie z def. banku) min. okres prowadzenia działalności wynosi 6 miesięcy
3) lekarze i stomatolodzy z grupy wolne zawody – brak wymaganego minimalnego okresu prowadzenie DG pod warunkiem udokumentowania co najmniej 12 miesięcznego okresu wykonywania zawodu medycznego

* W przypadku okresu kredytowania ustalanego indywidualnie główny wpływ na jego długość: ma cel kredytu, proponowane zabezpieczenie oraz prognoza zwrotu z inwestycji. Okres kredytowania może ulec skróceniu w przypadku kredytów walutowych.