Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement
Raport zdolności kredytowej
  • Konrad Pluciński - MarketMoney.pl, Michał Krajkowski - DK Notus
    Ekspert direct.money.pl

  • 13.11.2013,godz. 16:00

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać
[fot: Reporter Poland]
Osoby, które planują zaciągnięcie kredytu bez wkładu własnego powinny się pośpieszyć. Pozostali mogą poczekać do nowego roku. Dzięki zmianom rekomendowanym przez KNF, wzrośnie zdolność kredytowa oraz ruszy program Mieszkanie dla Młodych.

Kredyty na 100% wartości nieruchomości będą dostępne tylko do końca roku. Od stycznia zgodnie z nową rekomendacją S banki będą mogły udzielać kredytów hipotecznych jedynie z wkładem własnym. Na początku będą wymagać 5% wartości, a poziom ten będzie wzrastał w kolejnych latach, aż do 20 procent. Można przypuszczać, że banki jako graniczną datę będą uznawały datę złożenia wniosku kredytowego. Jeśli wpłynie od do końca 2013 roku wówczas będzie można zaciągnąć kredyt na 100 procent wartości nieruchomości. Jednak jeśli złożony zostanie już w nowy 2014 roku wówczas LTV kredytu nie będzie mogło być wyższe niż 95 procent Czasu na załatwienie formalności zostało niewiele, jeśli do doliczymy czas potrzebny na znalezienie nieruchomości, to może się okazać że nadchodzący okres będzie niezwykle gorący dla poszukujących mieszkania i kredytu.

Pośpieszyć powinny się przede wszystkim osoby, które nie posiadają większych oszczędności. Muszą one pamiętać, że dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości takie jak: taksa notarialna, podatki, opłaty sądowe i wynagrodzenie agencji nieruchomości przekroczą 10 tys. złotych (w przypadku zakupu mieszkania w cenie 300 tys. złotych na rynku wtórnym). Niestety, opłat tych nie da się skredytować.

Rząd dopłaci do kredytu

Na szczęście od nowego roku budżet państwa będzie się dokładał do wkładu własnego. Dopłaty będą realizowane w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Program adresowany jest do osób młodych (do 35 roku życia), które będą chciały kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym. Najwyższą dopłatę będą mogły liczyć rodziny wielodzietne (nawet 15% do 20% ceny mieszkania liczonej według tzw. wskaźnika przeliczeniowego), jednak nawet osoby samotne mogą liczyć na sfinansowanie 10% wartości nieruchomości.

R E K L A M A

 

Niestety nie wszyscy będą mieli szansę skorzystać ze wsparcia. Na przeszkodzie w wielu przypadkach stanie cena nieruchomości. Próg będzie wyznaczany w zależności od lokalizacji i nie będzie mógł przekroczyć 110 proc. średniej z dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danej gminie. To sprawia, że nie wszystkie mieszkania deweloperskie będzie można skredytować preferencyjnym kredytem, a w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje inwestycji deweloperskich może w ogóle nie być mieszkań spełniających założenia ustawy.

Nowa rekomendacja poprawi zdolność

Kredytobiorcy, którzy nie boją się pożyczek z wkładem własnym, w nowym roku mogą liczyć na wyższą zdolność. Wszystko, dzięki tej samej rekomendacji S. Wydłuża ona okres kredytowania, który jest brany pod uwagę przy liczeniu zdolności dzięki czemu wzrośnie ona nawet o kilka procent.

Trudno jednak powiedzieć, jak od stycznia będzie się kształtować oprocentowanie kredytów, a jest ono jednym z czynników wpływających na zdolność kredytową. Stopy procentowe przez dłuższy okres powinny pozostać na dotychczasowym poziomie, dalej mogą jednak rosnąć marże. W ciągu kilku ostatnich miesięcy zwiększyły się one nawet o kilkanaście procent. W przypadku naszych modelowych kredytów, które reprezentują tylko część rynku, marże wzrosły od sierpnia o 0,15 punktu procentowego (zmiana o +9%) w przypadku kredytu dla rodziny i 0,08% punktu procentowego (wzrost o prawie 5 %) w przypadku kredytu dla singla.


Sprawdź, co wpływa na zdolność kredytową

Michał Krajkowski – główny analityk, Dom Kredytowy Notus
Od wielu miesięcy zdolność kredytowa praktycznie się nie zmienia. Wzrosty, czy spadki są nieznaczne, ale wynikają głównie z rosnącego oprocentowania kredytów. Jest to zjawisko, które obserwujemy od kilku tygodni. Coraz większa liczba banków podnosi marże kredytowe, co przy niezmieniającym się poziomie stawki Wibor oznacza wzrost oprocentowania kredytów. Średnia marża w ostatnim miesiącu wzrosła dla analizowanych przypadków o 0,07 i 0,04 p.p., ale skale podwyżek w poszczególnych bankach osiągały nawet 0,3 p.p. Do końca roku należy oczekiwać utrzymania takiego stanu rzeczy oraz wzrostu zainteresowania kredytami, w szczególności na 100 procent wartości nieruchomości.
Zdolność kredytowa rodziny

Średnia zdolność kredytowa w ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniła się znacząco i nie można jednoznacznie wskazać co miało na nią największy wpływ tym bardziej, że wzrosła ona w przypadku modelowej rodziny, a spadła w przypadku singla.

Nasza modelowa rodzina w październiku mogła liczyć na średni kredyt w wysokości prawie 407,4 tys. złotych, czyli o ponad 3% wyższy niż miesiąc wcześniej. Na pozycję lidera wśród banków najlepiej liczących zdolność powrócił Bank Millennium z kredytem w kwocie 475 tys. złotych, a drugi był Bank Pekao S.A. z kwotą 443 tys. złotych. Pierwszy raz na podium staje Bank BGŻ z kredytem w kwocie 439 tys. złotych.

Zdolność kredytowa rodziny

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

 

Konrad Pluciński – ekspert MarketMoney.pl

Często najprostszym sposobem zwiększenia zdolności kredytowej, jest dołączenie do kredytu współkredytobiorcy. Z rozwiązania tego chętnie korzystają młode osoby, które chcąc zostać właścicielami mieszkania przystępują do kredytu wraz ze swoimi rodzicami. Banki umożliwiają takie rozwiązanie jednak trzeba pamiętać, że każda kolejna osoba to wzrost kosztów utrzymania, przyjmowanych przez bank. Istotny jest również wiek kredytobiorcy. Najczęściej okres kredytowania i wiek najstarszego kredytobiorcy nie może przekroczyć 70 lat. Zdarzają są odstępstwa od tej reguły, jeśli brakująca kwota zdolności jest niewielka i młodszy kredytobiorca uzyskuje wyższe dochody od starszego.


Współkredytobiorca nie musi być jednocześnie współwłaścicielem kupowanej nieruchomości, odpowiada on jednak za spłatę zaciągniętego kredytu na takich samych zasadach, co główny kredytobiorca. Trafia on również do rejestru Biura Informacji Kredytowej i zobowiązanie to będzie miało wpływ na jego zdolność w przypadku, gdyby w przyszłości chciał samemu ubiegać się o kredyt lub pożyczkę.

Zdolność kredytowa singla

Średni kredyt na jaki mógł w październiku liczyć singiel, to 214 tys. złotych. Największą kwotę – 268 tys. złotych otrzymałby w mBanku. Kredyt w wysokości 262 tys. zł dostałby w Banku Pekao S.A., a na 246 tys. złotych mógł liczyć w Banku BGŻ.

Zdolność kredytowa singla

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Metodologia badania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 541,82 zł brutto wg danych za wrzesień 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł miesięcznie (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 770,91 zł brutto miesięcznie wg. danych za wrzesień 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w październiku 2013 roku, przy założeniu, że:
- kredytobiorcy nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
- klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
- opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
- klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.