Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement
Raport zdolności kredytowej
  • Konrad Pluciński - MarketMoney.pl, Michał Krajkowski - DK Notus
    Ekspert direct.money.pl

  • 09.05.2013,godz. 14:25

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać
Trzyosobowa rodzina może dostać kredyt hipoteczny o ponad 50 tys. zł wyższy niż miesiąc wcześniej. Lepsza zdolność kredytowa, to między innymi zasługa dalszych spadków stawki WIBOR, jednak dane GUS również nie pozostały bez znaczenia.

MarketMoney.pl przy współpracy z Domem Kredytowym Notus sprawdził zdolność kredytową w bankach. Oprocentowanie kredytów hipotecznych dalej spada. W ciągu ostatniego miesiąca WIBOR 3M, który decyduje o wysokości oprocentowania w przypadku większości kredytów hipotecznych, spadł o 0,29 punktu procentowego. Osiągnął tym samym poziom 3,1% (dane z 26.04.2013 roku). Przy jednoczesnym utrzymaniu przez banki średniej wysokości marż na stałym poziomie powoduje to realny spadek oprocentowania kredytów, a co za tym idzie zmniejszenie miesięcznej raty.

W przypadku kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na okres 30 lat, z marżą na poziomie 2%, spadek oprocentowania z 5,39% do 5,1% skutkuje prawie o 55 zł niższą ratą. W przypadku kredytu na kwotę 400 tys. zł różnica wynosi już ponad 72 zł. Miesięczne zobowiązanie, które w mniejszym stopniu obciąża domowy budżet pozytywnie wpływa na zdolność kredytową starających się o pożyczkę na cele mieszkaniowe.

Zdolność kredytowa, w przypadku modelowej rodziny, zwiększyła się również dzięki wzrostowi wynagrodzeń. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 2013 roku 3.832,81 zł, czyli jest o ponad 3% wyższe niż miesiąc wcześniej.

REKLAMA


Sprawdź, co wpływa na zdolność kredytową

Podwyżki marż mogą zniwelować spadki WIBORu

Michał Krajkowski – Dom Kredytowy NOTUS
Wiele miesięcy spadającego Wiboru zaowocowało widocznymi wzrostami dostępnych kwot. Niższe oprocentowanie to nie tylko wzrost zdolności kredytowej, ale także spadek rat kredytowych. Oznacza to mniejsze obciążenia dla kredytobiorców także tych, które swoje kredyty spłacają już od wielu lat.
Najbliższe tygodnie powinny przynieść dalsze obniżki stopy Wibor, co będzie skutkiem oczekiwanego obniżenia stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że obniżka stopy referencyjnej nie zostanie zniwelowana przez rosnące marże dla nowo udzielanych kredytów. Powody do optymizmu dają jednak same banki, które po podwyżkach marż pod koniec 2012 i na początku 2013 roku wstrzymały się z dalszym podnoszeniem ceny oferowanych kredytów.
Między innymi te czynniki spowodowały, że średnia zdolność kredytowa małżeństwa, które ma dziecko na utrzymaniu i osiąga dochody w wysokości dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia wyniosła w kwietniu 415.051,00 zł i była o prawie 51 tys. wyższa niż miesiąc wcześniej. W zależności od lokalizacji pozwala to na zakup nawet kilkunastu dodatkowych metrów kwadratowych.

Najwyższy kredyt modelowa rodzina mogła otrzymać w Banku Millennium (około 482 tys. zł), oraz Pekao SA i ING (prawie 455 tys. zł).

zdolność kredytowa rodziny
okreszdolność kredytowaróżnicawzrost
marzec 2013 364 120,00 zł - -
kwiecień 2013 415 051,00 zł 50 931,00 zł 13,99%
Opracowanie własne

Również Singiel mógł sobie pozwolić na mieszkanie większe o kilka metrów kwadratowe otrzymując z banku kredy wyższy nawet o 21 tys. zł. Jego średnia zdolność wyniosła w kwietniu 212 042 zł, a największy kredyty mógł mu zaoferować Pekao SA (około 266 tys. zł) i Bank BGŻ (prawie 248 tys. zł).

zdolność kredytowa singla
okreszdolność kredytowaróżnicawzrost
marzec 2013 191 174,00 zł - -
kwiecień 2013 212 042,00 zł 20 868,00 zł 10,92%

Opracowanie własne

Zobacz kalkulator zdolności kredytowej

Trzeba jednak pamiętać, że o niższa rata przyszłego kredytu, którą banki biorą pod uwagę określając zdolność, wpłynie na zwiększenie kwoty kredytu wszystkich wnioskodawców. Wzrost wynagrodzeń, to jednak tylko dane statystyczne. Czynnik ten będzie miał rzeczywisty wpływ na wzrost zdolności, jeśli wnioskodawca faktycznie otrzyma podwyżkę u swojego pracodawcy.

RPP znów przychylna kredytobiorcom
Konrad Pluciński – MarketMoney.pl
Na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej, po miesięcznej przerwie, znów zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych. Tym razem stopy zostały zmniejszone o 25 punktów bazowych, jednak od listopada zeszłego roku zostały one obcięte łącznie aż o 175 punktów bazowych. Trzymiesięczny WIBOR od sierpniowego maksimum spadł o 212 punktów.
O ile ze słów prezesa NBP Marka Belki wynika, że obniżki nie należy traktować jako rozpoczęcia kolejnego cyklu cięć, to jednak część ekonomistów spodziewa się, że jeszcze w tym roku główna stopa procentowa osiągnie poziom 2,5%. Dyskontując kolejne obniżki stawka WIBOR powinna dalej spadać, a rata kredytów zmniejszać się z każdą aktualizacją oprocentowania.
Metodologia badania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla.
W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 665,62 zł brutto wg. danych za luty 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł mies. (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9% zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 832,81 zł brutto miesięcznie wg. danych za luty 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w marcu 2013 roku, przy założeniu, że:
- klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
- klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
- opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
- klienci posiadają 20% wkładu własnego.