Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement
Raport zdolności kredytowej
  • Konrad Pluciński - MarketMoney.pl, Michał Krajkowski - DK Notus
    Ekspert direct.money.pl

  • 09.09.2013,godz. 10:44

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać

Kredyt hipoteczny. Sprawdź, jaką kwotę możesz dostać
Ponad 99 procent kredytów mieszkaniowych udzielonych w drugim kwartale 2013 roku to kredyty złotowe. Wzrosła również liczba kredytów z przynajmniej 20% wkładem własnym. To efekt dalszego przystosowywania się do nowych rekomendacji KNF. Sprzedaż kredytów jednak wzrasta, a wartość nowo podpisanych umów była najwyższa od dwóch kwartałów.

Sejm nadal pracuje nad ustawą dotyczącą dopłat do kredytów hipotecznych. W sierpniu pojawiły się kolejne propozycje zmian do przedstawionego wcześniej projektu. Ostatnie propozycje dotyczą zwiększenia dopuszczalnego metrażu nieruchomości dla rodzin, które starając się o kredyt będą miały troje lub więcej dzieci. W przypadku mieszkania jego powierzchnia nie mogłaby przekroczyć 85 metrów (standardowo 75 metrów kwadratowych), a powierzchnia domu 110 metrów kwadratowych (standardowo nie więcej niż 100 metrów).

To jednak nie wszystkie zmiany. Wcześniej pojawił się pomysł podwyższenia limitu ceny metra kwadratowego mieszkania. Według projektu stanowić go będzie średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego powiększona o 10 %. Przy czym zwiększenie limitu nie wpłynie na wzrost wysokości dopłaty.

Dodatkowo osoby budujące nieruchomość systemem gospodarczym mogłyby liczyć na zwrot części kosztów związanych z zakupem materiałów budowlanych.

Michał Krajkowski - główny analityk, Dom Kredytowy Notus
Ostatnie miesiące to czas stabilizacji w obszarze zdolności kredytowej. Średnia zdolność kredytowa ulega w kolejnych okresach niewielkim wahaniom, jednak nie są do ruchy zmieniające diametralnie obraz rynku. Z pewnością możemy stwierdzić, że obniżenie stóp procentowych i spadek stopy Wibor zostały już w pełni wyczerpane i nie należy oczekiwać dalszych pozytywnych skutków dla zdolności kredytowej Polaków. Oprocentowanie kredytów nie będzie już spadać i ten czynnik nie będzie oddziaływał już na wzrost możliwości płatniczych. Zatem najbliższe miesiące nie powinny przynieść dużych zmian w zdolności kredytowej. Duży wzrost może nastąpić dopiero po wprowadzeniu przez banki Rekomendacji S, co powinno skutkować wzrostem dostępnych kwot o około 5-7 procent.

Pierwsze symptomy ożywieniaProgram Mieszkanie dla Młodych ma jednak wejść w życie dopiero w przyszłym roku. Z założenia ma wpłynąć na poprawę sytuacji deweloperów poprzez zwiększenie dostępności kredytów na finansowanie nieruchomości na rynku pierwotnym. Jednak nieznaczne ożywienie na rynku kredytów hipotecznych można było zaobserwować już w II kwartale 2013 roku.

REKLAMA

 

Pod koniec sierpnia AMRON-SARFiN opublikował swój najnowszy raport dotyczący sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Wynika z niego, że po najsłabszym od 2009 roku pierwszym kwartale 2013 roku w drugim odnotowano wzrosty sprzedaży kredytów hipotecznych. Wyniki były lepsze nawet od tych z ostatniego kwartału 2012.

Od kwietnia do czerwca bieżącego roku podpisanych zostało 44 079 umów kredytowych na łączną kwotę 9,16 mld złotych. Biorąc pod uwagę liczbę nowych kredytów jest to wynik o 6% lepszy niż w pierwszym kwartale. Nadal jednak jest to o ponad 11% mniej kredytów niż w analogicznym okresie 2012 roku.


Sprawdź, co wpływa na zdolność kredytową

Wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych w okresie od początku kwietnia do końca czerwca był spowodowany między innymi poprawą zdolności kredytowej na którą wpłynęły przede wszystkim obniżki stóp procentowych. Z analizy przeprowadzonej przez DK Notus i MarketMoney.pl wynika jednak, że zdolność kredytowa w ostatnich miesiącach ulega wahaniom. Po spadkach w maju i czerwcu oraz wyraźnym wzroście w lipcu sierpień znów przyniósł odczuwalne pogorszenie sytuacji.

Zdolność kredytowa rodzinyStopy procentowe od lipca nie uległy zmianom, ustabilizowała się również stawka WIBOR. Zmianom uległa natomiast oferta banków. W przypadku naszej modelowej rodziny marża spadła o 0,1 punktu procentowego. Kredyt dla singla okazał się, tym razem, o 0,15 punktu procentowego droższy. Różnica oprocentowania jest jednak na tyle niewielka, że nie powinna się przyczynić do wzrostu zdolności w przypadku singla, czy spadku w przypadku rodziny.

Zmieniło się również średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które przyjmujemy na potrzeby wyliczeń. Jednak wzrost o niewiele ponad 21 zł również nie wywarł większego wpływu na poprawę sytuacji modelowego kredytobiorcy.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu zmiana musiała zostać spowodowana polityką banków. W rezultacie modelowa rodzina w sierpniu mogła uzyskać kredyt w wysokości prawie 405 tys. złotych, czyli o ponad 15 tysięcy złotych niższy niż miesiąc wcześniej.

Najwyższą kwotę kredytu, ponownie, oferował Bank Millennium. Była ona aż o 29 tysięcy wyższa niż w lipcu i wyniosła 490 tys. złotych (dokładnie tyle, co dwa miesiące wcześniej). Na drugim miejscu znalazła się oferta Banku Pekao S.A. z kredytem w kwocie 456 tys. złotych, a na trzecim mBank z kwotą 425 tys. złotych.

Zdolność kredytowa rodziny
okres zdolność kredytowa różnicawzrost
marzec 2013 364 120 zł - -
kwiecień 2013 415 051 zł 50 931 zł 14 procent
maj 2013 412 714 zł -2 337 zł - 1 procent
czerwiec 2013 405 513 zł -7 201 zł - 2 procent
lipiec 2013 420 227 zł 14 714 zł 4 procent
sierpień 2013 404 906 zł - 15 321 zł - 4 procent

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Konrad Pluciński - ekspert MarketMoney.pl
Sezonowe ożywienie na rynku kredytów hipotecznych w drugim kwartale, choć dobrze wróży na przyszłość, to jednak wcale nie musi oznaczać, że kryzys w tej dziedzinie został zażegnany i podobne wyniki zostaną powtórzone w kolejnych miesiącach. Na pewno, zgodnie z planem, pomogły decyzje Rady Polityki Pieniężnej – niższe stopy procentowe, to tańsze kredyty i jednocześnie wyższa zdolność kredytowa. Poprawie sytuacji przysłuży się również program Mieszkanie dla Młodych. Jeśli tylko, zgodnie z prognozami, wejdzie życie zaraz na początku 2014 roku. Najbardziej skorzystają na nim osoby nie posiadające wkładu własnego, którym coraz trudniej będzie uzyskać kredyt na finansowanie 100% wartości nieruchomości.

Zdolność kredytowa singlaSingiel w sierpniu mógł otrzymać kredyt w średniej wysokości 214 tys. złotych, czyli o ponad 6,5 tys. złotych niższy niż w lipcu. Obniżyła się również maksymalna kwota, o jaką mógł się starać. Najwyższą kwotę mógł uzyskać w banku Pekao S. A. tym razem nie dostałby jednak więcej niż 267 tys. złotych (spadek o 4 tys. złotych). Na drugim miejscu znalazła się mBank z kwotą w wysokości 263 tysięcy, a na trzecim kredyt na 230 tys. złotych w Banku BGŻ

zdolność kredytowa singla
okreszdolność kredytowaróżnica wzrost
marzec 2013 191 174 zł - -
kwiecień 2013 212 042 zł 20 868 zł 11 procent
maj 2013 206 777 zł -5 265 zł -2 procent
czerwiec 2013 204 286 zł -2 491 zł -1 procent
lipiec 2013 220 809 zł 16 523 zł 8 procent
sierpień 2013 214 211 zł -6 598 zł -3 procent

Opracowanie własne DK Notus i MarketMoney.pl

Metodologia badania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z 18 banków (Alior, BGŻ, BOŚ, BPH, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, Eurobank, Getin Noble, ING, Millennium, Multibank, Nordea, mBank, Pekao SA, PKO BP, Pocztowy, Raiffeisen Polbank).

Wyliczenia dotyczą dwóch różnych kredytobiorców: rodziny i singla. W pierwszym przypadku do kredytu przystępuje małżeństwo mające dziecko na utrzymaniu. Kredytobiorcy mają po 35 lat; ich łączne dochody, to dwukrotność średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (7 660,20 zł brutto wg. danych za lipiec 2013); spłacają ratę kredytu w wysokości 300 zł mies. (kredyt gotówkowy w wysokości 5 tys. zł z oprocentowaniem 9,9 procent zaciągnięty na okres 18 miesięcy); posiadają również kartę kredytową z limitem 5 tys. zł i średnim miesięcznym wykorzystaniem limitu 1 tys. zł.

Drugi kredytobiorca, to singiel w wieku 30 lat osiągający dochody w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (3 830,10 zł brutto miesięcznie wg. danych za lipiec 2013). Posiada limit na karcie kredytowej w wysokości 2 tys. zł ze średnim wykorzystaniem 500 zł miesięcznie.

Zdolność kredytowa została wyliczona na podstawie kalkulatorów bankowych obowiązujących w czerwcu 2013 roku, przy założeniu, że:
- klienci nie są klientami banku (oferta dla nowych klientów),
- klienci skorzystają z niskokosztowych produktów banku, takich jak konto wraz z zagwarantowaniem wpływów wynagrodzenia lub karta kredytowa,
- opłaty okołokredytowe nie są kredytowane,
- klienci posiadają 20 procent wkładu własnego i wnioskują o kredyt na 30 lat.