1. Konto dbNET PREMIUM zajęło 1-sze miejsce w rankingach: Comperia.pl z dn. 23.04.2018 r. godz. 10:54 (Ile kosztuje konto dla VIP'a? Najlepsze rachunki z segmentu Premium) https://www.comperia.pl/artykuly-polecane/32198-najlepsze-rachunki-premium.html. Bankier.pl, Najtańsze konta premium - czerwiec 2017. Ile zapłacisz za osobistego doradcę?, z dn. 12.07.2017, godz. 06:00:00, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Najtansze-konta-premium-czerwiec-2017-Ile-zaplacisz-za-osobistego-doradce-7532073.html TotalMoney.pl, Ranking kont premium, z dn. 26.06.2017, https://www.totalmoney.pl/artykuly/812347,konta-osobiste,ranking-kont-premium,1,1?pm=text&pc=TUTAJ%20&pm=text&pc=TotalMoney.pl-–-Ranking-kont-premium Gazeta.pl, Ranking lokat dla nowych klientów banków. Najlepsze promocje dla otwierających konto, z dn. 24.07.2017, http://cf.gazeta.pl/ranking-promocji-dla-otwierajacych-konto/ eBroker.pl, Ranking kont osobistych premium - lipiec 2017, z dn. 24.07.2017, godz. 11:50, http://www.ebroker.pl/rankingi/ranking-konta-osobiste#ranking-5431

2. Miesięczna opłata za prowadzenie konta do 31 grudnia 2018 r. włącznie wynosi 0 zł. Od 1 stycznia 2019 r. wynosi 0 zł w przypadku, gdy Klient udzielił Zgody marketingowej i utrzyma ją w danym miesiącu oraz będzie spełniał przynajmniej jeden z następujących warunków: Regularne wpływy na Konto dbNET PREMIUM będą wynosiły min. 5000 zł lub będzie posiadać w Banku aktywa na produktach depozytowych i inwestycyjnych w wysokości min. 50 000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. miesięczna opłata wynosi 20 zł, w przypadku, gdy Klient nie spełni ww. warunków. Opłata będzie pobierana za każdy miesiąc kalendarzowy, do 15. dnia kolejnego miesiąca.

3. Lokata powitalna to lokata o stałym oprocentowaniu w wysokości 3% w skali roku w walucie PLN na okres 12 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty powitalnej wynosi 20 000 zł. Możliwość otwarcia Lokaty powitalnej dotyczy Klientów, którzy założą Konto dbNET PREMIUM w okresie do 30 czerwca 2018 r. włącznie. Klient może otworzyć maksymalnie 5 Lokat powitalnych nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia założenia Konta dbNET PREMIUM. Łączne saldo wszystkich Lokat powitalnych otworzonych przez Klienta nie może przekraczać 100 000 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Promocji dbNET PREMIUM dostępnym w zakładce Dokumenty.

4. Saldo Konta dbNET PREMIUM jest oprocentowane stałą stopą procentową w wysokości 1,30% w skali roku. Kapitalizacja odsetek na Koncie dbNET PREMIUM następuje na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Do Promocji dbNET PREMIUM Klient może przystąpić w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat Promocji dbNET PREMIUM znajdują się w Regulaminie dostępnym na www.deutschebank.pl oraz w Oddziałach Banku.

Deutsche Bank Polska S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa.