Gwarancja stałego oprocentowania 2,50% w skali roku, wkład od 1000 do 20 000 zł, czas trwania - 4 miesiące, z lokaty mobilnej można skorzystać tylko raz, lokata nie jest odnawialna (posiadacz konto osobistego/oszczędnościowego może otworzyć tylko jeden rachunek Lokaty mobilnej, Lokata dostępna jest w walucie krajowej (PLN), Aplikacja Santander mobile pozwala szybko założyć lokatę, zgromadzone środki są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dostępna jest dla posiadaczy konta osobistego lub oszczędnościowego w Santander Bank Polska.

Promocja „Kredyt gotówkowy online z prowizją 0% i ubezpieczeniem” trwa od 1.10.2019 r. do 29.02.2020 r. Organizatorem promocji Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.) NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wynosi 11,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 9 899,01 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 421,17 zł, oprocentowanie zmienne w skali roku 9,79% (stanowi sumę wartości stopy referencyjnej NBP, która wynosi obecnie 1,5% i marży banku w wysokości 8,29 p.p.), całkowity koszt kredytu 2 522,16 zł (w tym: prowizja 200,99 zł, odsetki 2 321,17 zł), umowa zawarta na okres 51 miesięcy, 50 raty równe w kwocie 243,82 zł, ostatnia rata 230,17 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.10.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Decyzja kredytowa, wysokość oprocentowania, maksymalna kwota kredytu oraz maksymalny okres kredytowania uzależnione są od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego, dokonanych przez Santander Bank Polska S.A. Oprocentowanie kredytu gotówkowego w promocji wynosi 9,79% w skali roku (w przypadku okresu kredytowania do 24 miesięcy oprocentowanie jest stałe, a w przypadku okresu kredytowania wynoszącego od 25 miesięcy do 120 miesięcy oprocentowanie jest zmienne. Decyzja kredytowa online oraz uruchomienie produktów kredytowych realizowane są w godz. 8.00-20.00, 7 dni w tygodniu, oprócz świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dla wniosków złożonych w pozostałych godzinach decyzja/uruchomienie ma miejsce około godz. 8.00 kolejnego dnia, który nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto osobiste i Konto Jakie Chcę to rachunki płatnicze, Lokata mobilna dostępna jest poprzez aplikację Santander mobile w ramach usług Santander online.

1 9999 – opłata zgodna z taryfa danego operatora.

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, i prowizjach

i oprocentowaniu dostępne są na santander.pl.
Stan na 10.01.2020r.