Organizatorem promocji "Twoje konto z premią 150 zł" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do promocji trwa do 14 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania puli wniosków. Uczestnik ma czas do 31 października lub 30 listopada 2020 r. na spełnienie warunków opisanych w regulaminie, w zależności od terminu otwarcia konta w promocji. Uczestnik spełniający warunki promocji otrzymuje premię pieniężną w wysokości 150 PLN. Zapoznaj się z Regulaminem Promocji „Twoje konto z premią 150 zł”.
Organizatorem promocji "Polecam mój Bank - edycja VII" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do programu trwa do 31.07.2020. Polecony ma czas do 31.08.2020 r. na spełnienie warunków opisanych w regulaminie. Polecający może otrzymać maksymalnie 500 zł. Zapoznaj się z Regulaminem Promocji "Polecam mój Bank - edycja VII".
Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto osobiste, Konto Jakie Chcę to rachunek płatniczy.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizja, oprocentowaniu oraz regulamin promocji dostępne są na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.) NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł.
Stan na 01.07.2020 r.