Organizatorem promocji „Bonus 200+50 za Konto Jakie Chcę z dzieckiem" jest Santander Bank Polska S.A. Okres przystąpienia do promocji „Bonus 200+50 za Konto Jakie Chcę z dzieckiem” trwa od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. dla: Konto Jakie Chcę, Konto Jakie Chcę dla Młodych, a w przypadku Konto Jakie Chcę dla dziecka poniżej 18 r. ż. do 25 grudnia 2020 r. Uczestnik spełniający wszystkie warunki promocji otrzymuje premie wysokości 200 PLN (dotyczy Konta Jakie Chcę i Konta Jakie Chcę dla Młodych) oraz po 50 PLN (za każde dodatkowe Konto Jakie Chcę dla dziecka poniżej 18 r.ż.).
Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto osobiste i Konto Jakie Chcę to rachunki płatnicze.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizja, oprocentowaniu oraz regulaminy promocji dostępne są na santander.pl. Infolinia 1 9999 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.). NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego wynosi 1 021 893 140 zł.
Stan na 01.11.2020 r.