Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Rozliczasz PIT? Sprawdź, jakie ulgi podatkowe ci przysługują

Fot.

30 kwietnia mija termin, do kiedy musisz złożyć PIT za 2017 rok w urzędzie skarbowym. Jeśli otrzymałeś od pracodawcy odpowiedni druk, to nie zwlekaj z wypełnieniem zeznania podatkowego. Aby oddać fiskusowi jak najmniej, sprawdź, jakie ulgi ci przysługują.

Benjamin Franklin mawiał, że: na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. W ramach mojego cyklu wyjaśniłam, dlaczego musisz płacić państwu. Gdy już przeczytasz, to wiele rzeczy ci się wyjaśni. Wiadomo, że chcesz płacić jak najmniej. A państwo premiuje pewne zachowania czy wydatki, dając możliwość odliczenia od dochodu. Przedstawiam najpopularniejsze sposoby na to, żeby obniżyć podatek.

Nie musisz obawiać się rozliczenia ulg i odliczeń przy składaniu zeznania podatkowego online. Program PIT pozwoli ci uniknąć błędów.

Ulga podatkowa na dziecko

Masz dziecko? Możesz płacić niższe podatki. Ulga dotyczy rodziców, opiekunów prawnych i rodzin zastępczych, jeżeli mieszka z nimi dziecko:

  • niepełnoletnie,
  • uczące się lub studiujące do 25. roku życia,
  • pełnoletnie, jeśli zarobiło w ciągu roku mniej niż 3 089 zł i nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • w każdym wieku, jeżeli pobiera zasiłek lub rentę.

Na pierwsze i drugie dziecko możesz odliczyć 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na każde kolejne 2 700 zł rocznie. Aby skorzystać z ulgi, rodzice jedynaka mogą łącznie zarabiać nie więcej niż 112 tys. zł rocznie, a osoby samotnie wychowujący dziecko maksymalnie 56 tys. zł.

Ulga podatkowa na internet

Abonament za korzystanie z internetu możesz odliczyć od swojego dochodu. Jeśli do tej pory tego nie robiłeś, to przez dwa lata możesz odliczyć maks. 760 zł. Co ważne, jeśli rozliczasz się z małżonkiem, to każde z was może odjąć ulgę właśnie w takiej wysokości. Warto wiedzieć, że do wydatków za internet podatkowo nie są wliczane koszty: instalacji łącza, modernizacji czy napraw.

Ulga podatkowa na leki

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu także wydatki na leki, jeżeli dochód osób niepełnosprawnych nie przekracza kwoty 9 120 zł rocznie. Warto wiedzieć, że kwota, o którą można pomniejszyć dochód z tego tytułu to suma powyżej 100 zł miesięcznie. Jeżeli więc na lekarstwa wydajesz 250 zł miesięcznie, to możesz odliczyć 150 zł. Warto pamiętać, żeby w aptece zawsze brać fakturę. Paragon nie wystarczy do udokumentowania wydatków.

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców

Jesteś honorowym dawcą krwi? Pomagasz ludziom w potrzebie, więc możesz płacić niższy podatek. Wysokość ulgi zależy od tego, ile oddałeś krwi lub osocza. Za każdy litr możesz odliczyć 130 zł. Panowie mogą oddać maksymalnie 6 razy po 450 ml, a panie 4 razy po 450 ml, a osocza obie grupy maksymalnie po 25 litrów.

Ulga podatkowa za darowizny

Jeśli przekażesz pieniądze na rzecz instytucji pożytku publicznego (to te, które są uprawione do otrzymania 1 proc. podatku) albo kościelnych (kościoły, związki religijne, media czy organizacje związane z kościołem), to także możesz je odliczyć od dochodu.

Łączna ulga, dotycząca darowizn, nie może przekroczyć 6% twojego rocznego dochodu.

Załóżmy, że miesięcznie zarabiasz 3 tys. zł, co daje 36 tys. zł rocznie. Maksymalnie, więc możesz odliczyć darowiznę w wysokości 2 160 zł (6% z 35 tys. zł).


Przykładowo: możesz dwa razy oddać krew, co daje 117 zł (2 x 0,45l x 130 zł)oraz 2 tys. zł przekazać na fundację, co daje 2 117 zł. Całą kwotę możesz odjąć od dochodu i zapłacić niższy podatek.

Odliczenie wpłat na IKZE

Jeśli posiadasz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), także możesz płacić mniej podatku. W 2017 roku maksymalna kwota wpłat na IKZE wynosiła 5 115,60 zł, więc sumę, którą przekazałeś na ten cel, także możesz odliczyć od swojego dochodu. Sprawdź, na czym dokładnie polega IKZE.

Jak rozliczać ulgi?

Prawie wszystkie opisane ulgi, odliczasz od swojego dochodu. Wyjątkiem jest ulga na dziecko, która odliczamy od kwoty podatku. Trzeba także załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulgi oraz dołączyć PIT-O.

ulgamaksymalne odliczenieniezbędne dokumenty
na dzieci

pierwsze i drugie dziecko- 1112,04 zł,

trzecie dziecko – 2000,04 zł,

czwarte i kolejne dziecko –

2700 zł

akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem
za internet 760 zł dokument, potwierdzający kwotę, płatnika, odbiorcę i datę płatności (faktura)
na leki wydatki na leki odjąć 100 zł dokument, potwierdzający kwotę, płatnika, odbiorcę i datę płatności (faktura), zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o konieczności zażywania leków
krwiodawstwo 6% twojego rocznego dochodu potwierdzenie ze stacji krwiodawstwa o litrażu oddanej krwi i osocza
darowizny 6% twojego rocznego dochodu potwierdzenie z organizacji o przyjęciu darowizny
IKZE 5 115,60 zł (co roku kwota może być inna, więc warto ją sprawdzać) dokument, potwierdzający wartość zapłaconych składek

Opracowanie: direct.money.pl

Podobne artykuły