Razem czy osobno? Wspólne rozliczenie małżonków

Fot.

Jeśli pozostajesz w formalnym związku, możesz rozliczać się indywidualnie lub razem ze swoją drugą połówką. Wspólne rozliczenie małżonków jest rozwiązaniem dużo bardziej opłacalnym, jednak nie każdy ma prawo z niego skorzystać. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby złożyć PIT wspólnie z małżonkiem.

Najwięcej na wspólnym rozliczeniu zyskują małżeństwa, w których jedno z małżonków nie pracowało i nie uzyskiwało dochodów oraz pary, których dochody mieściły się w różnych przedziałach skali podatkowej.

Wspólne rozliczenie małżonków - warunki, które trzeba spełnić

Jeśli chcesz złożyć PIT wraz z małżonkiem, musisz spełnić następujące warunki:

  • Pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok

Wyjątek stanowi przypadek podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. Drugie odstępstwo od reguły to przypadek podatnika, który pozostawał przez cały rok w związku małżeńskim, a małżonek zmarł przed złożeniem deklaracji rocznej. W tych sytuacjach podatnicy mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia rocznego.

  • Pozostawać przez cały rok w ustroju wspólności majątkowej.

Wspólność majątkowa powstaje w dniu zawarcia małżeństwa chyba że małżonkowie zadecydują inaczej (podpiszą intercyzę).

  • Wskazać w deklaracji PIT właśnie ten rodzaj rozliczenia.

Dodatkowe oświadczenie nie jest potrzebne, ponieważ deklaracja PIT stanowi potwierdzenie, że obie strony zgadzają się na wspólne opodatkowanie swoich dochodów. Co ważne, wystarczy żeby tylko jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową

Ponadto żaden z małżonków nie może być opodatkowany podatkiem liniowym, ryczałtem (tu wyjątkiem jest ryczałt od najmu prywatnego), kartą podatkową bądź też podatkiem tonażowym.

Rozliczenie małżonków - jak liczyć PIT za 2016 r.?

Wspólne rozliczenie małżonków oznacza, że małżonkowie dzielą swój łączny dochód do opodatkowania przez dwa. Od takiej podstawy zostaje naliczony podatek, a uzyskany wynik mnożony przez dwa – jest to wartość wspólnego podatku małżeńskiego. Następnie można dokonać odliczeń od podatku (np. ze względu na składki zdrowotne czy ulgę na dziecko).

Rozliczenie razem z małżonkiem - korzyści

Małżeństwa decydują się opodatkować swoje dochody łącznie ze względu na korzyści, jakie się z tym wiążą. Wspólne rozliczenie małżonków pozwala sporo zaoszczędzić zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno z małżonków ma bardzo wysokie dochody, a drugie z nich nie pracuje lub zarobiło niewiele. Dzięki zsumowaniu zarobków obu małżonków i podzieleniu ich na pół, osoba posiadająca wyższe zarobki może obniżyć stawkę podatku PIT z 32 do 18%. Jednocześnie małżonek, który uzyskał niewielki dochód ma prawo do skorzystania z ulg oraz rozliczenia kwoty wolnej od podatku.

Rozliczenie małżonków, gdy jedno nie pracuje - jeszcze więcej korzyści

Wspólne rozliczenie małżonków, gdy jedno nie pracuje może przynieść parze jeszcze jeszcze większe korzyści. Maksymalne oszczędności to nawet 12,5 tys zł. Dzieje się tak, gdy jedno z małżonków ma bardzo wysokie zarobki (ponad 170 tys. Rocznie), a drugie z małżonków pozostaje na jego utrzymaniu. Wówczas para może uzyskać maksymalną kwotę obniżenia, czyli 12 529 zł. Nawet jeśli zarobki jednego z małżonków nie są aż tak wysokie, wspólne złożenie PIT-u i tak okazuje się korzystne, ponieważ w dalszym ciągu parze przysługuje prawo do niższej stawki podatkowej.

Wspólne rozliczenie w praktyce - przykład

Załóżmy, że w domu Kowalskich jedno z małżonków uzyskało dochód mieszczący się w granicach 85 528 zł, a drugie z małżonków nie uzyskało w poprzednim roku żadnego dochodu. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie wykorzystają kwotę wolną od podatku (3 091 zł) w podwójnej wysokości. W ten sposób zaoszczędzą na podatku 556,72 zł.

Jeszcze więcej Kowalscy zaoszczędzą, jeśli jedno z nich uzyska dochód przekraczający 85 528 zł, a drugi nie uzyska dochodu wcale. Przyjmijmy, że dochód ten wynosi 120.000 zł. Podatek przy indywidualnym rozliczeniu wynosiłby 25 870 zł. Natomiast przy wspólnym rozliczeniu małżeńskim podatek wynosi 20 487 zł. Ostatecznie więc w budżecie Kowalskich pozostaje 5 383 zł.

A jak będzie wyglądało wspólne rozliczenie, gdy jedno z małżonków uzyskuje dochód w wysokości 90.000 zł, a drugie zarobiło 80.000 zł? Wspólny podatek w takim przypadku wynosi 29.487 zł i jest o 627 zł niższy niż gdyby każde z małżonków rozliczyło się odrębnie.

Podobne artykuły