Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Razem czy osobno? Wspólne rozliczenie małżonków

Fot.

Jeśli pozostajesz w formalnym związku, możesz rozliczać się indywidualnie lub razem z małżonkiem. Wspólny PIT jest rozwiązaniem dużo bardziej opłacalnym, jednak nie każdy ma prawo z niego skorzystać. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby złożyć rozliczyć podatek razem z małżonkiem.

Najwięcej korzyści na wspólnym rozliczeniu małżonkowie zyskują w dwóch sytuacjach. Gdy jedna osoba z pary w ogóle nie uzyskiwała dochodów oraz gdy dochody jednego z małżonków znacznie przewyższają zarobki drugiego partnera.

 

Kiedy opłaca się rozliczyć z małżonkiem?

Złożenie wspólnego PIT-u pozwala sporo zaoszczędzić zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno z małżonków ma bardzo wysokie dochody, a drugie z nich nie pracuje wcale lub zarobiło niewiele. Dzięki zsumowaniu zarobków obu małżonków i podzieleniu ich na pół, osoba posiadająca wyższe zarobki może obniżyć stawkę podatku PIT z 32 do 18 proc. Jednocześnie małżonek, który uzyskał niewielki dochód ma prawo do skorzystania z ulg oraz rozliczenia kwoty wolnej od podatku.

 

Wspólne rozliczenie małżonków - warunki, które trzeba spełnić

Jeśli chcesz złożyć PIT wspólnie z małżonkiem, musisz spełnić następujące warunki:

  • Pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok

Wyjątek stanowi przypadek podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a w jego trakcie jeden z małżonków zmarł. Drugie odstępstwo od reguły to przypadek podatnika, który pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a małżonek zmarł przed złożeniem deklaracji rocznej. W obu sytuacjach podatnik może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, pomimo że jeden z partnerów nie żyje.

  • Posiadać przez cały rok wspólność majątkową

Wspólność majątkowa powstaje w dniu zawarcia małżeństwa, chyba że małżonkowie zadecydują inaczej (podpiszą intercyzę).

  • Wskazać w deklaracji PIT rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Dodatkowe oświadczenie nie jest potrzebne, ponieważ deklaracja PIT stanowi potwierdzenie, że obie strony zgadzają się na wspólne opodatkowanie swoich dochodów. Co ważne, wystarczy żeby tylko jedno z małżonków złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową.

Ponadto żaden z małżonków nie może być opodatkowany podatkiem liniowym, ryczałtem (tu wyjątkiem jest ryczałt od najmu prywatnego), kartą podatkową bądź też podatkiem tonażowym.

Rozliczenie małżonków - jak obliczyć PIT 2018?

Wspólne rozliczenie małżonków oznacza, że małżonkowie dzielą swój łączny dochód do opodatkowania przez dwa. Od takiej podstawy zostaje naliczony podatek, a uzyskany wynik mnożony przez dwa – jest to wartość wspólnego podatku małżeńskiego. Następnie można dokonać odliczeń od podatku (np. ze względu na składki zdrowotne czy ulgę na dziecko).

 

PIT 2018 – razem czy osobno?

Wspólne rozliczenie małżonków, gdy jedno nie pracuje, może przynieść parze jeszcze większe korzyści. Maksymalne oszczędności to nawet 12,5 tys. zł. Dzieje się tak, gdy jedno z małżonków ma bardzo wysokie zarobki (ponad 170 tys. rocznie), a drugie z małżonków pozostaje na jego utrzymaniu. Wówczas para może uzyskać maksymalną kwotę obniżenia, czyli 12 529 zł. Nawet jeśli zarobki jednego z małżonków nie są aż tak wysokie, wspólne złożenie PIT-u i tak okazuje się korzystne, ponieważ w dalszym ciągu parze przysługuje prawo do niższej stawki podatkowej (18 zamiast 32 proc.).

 

Wspólne rozliczenie małżonków. Przykład

Załóżmy, że w domu Kowalskich jedno z małżonków uzyskało dochód mieszczący się w granicach 85 528 zł, a drugie z małżonków nie uzyskało w poprzednim roku żadnego dochodu. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie wykorzystają kwotę wolną od podatku
(3 091 zł) w podwójnej wysokości. W ten sposób zaoszczędzą na podatku 556,72 zł.

Jeszcze więcej Kowalscy zaoszczędzą, jeśli jedno z nich uzyska dochód przekraczający
85 528 zł, a drugi nie uzyska dochodu wcale. Przyjmijmy, że dochód ten wynosi 120 000 zł. Podatek przy indywidualnym rozliczeniu wyniósłby 25 870 zł. Natomiast przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie zapłacą 20 487 zł podatku. Ostatecznie więc w budżecie Kowalskich pozostanie 5 383 zł.

A jak będzie wyglądało wspólne rozliczenie, gdy jedno z małżonków uzyskało dochód w wysokości 90 000 zł, a drugie zarobiło 80 000 zł? Wspólny podatek w takim przypadku wyniesie 29 487 zł i jest o 627 zł niższy, niż gdyby każde z małżonków rozliczyło się odrębnie.

Podobne artykuły