Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Zdobądź dofinansowanie na innowacje w 2018 roku!

Fot. Fotolia

Zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i z większych podmiotów, którzy planują starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych, będą mieli spore szanse na uzyskanie ich w 2018 roku. W puli do rozdzielenia pozostało ponad 54 proc. środków. Jest to spowodowane głównie tym, że zgłaszane projekty nie miały potencjału na odniesienie sukcesu. Jakie były główne przyczyny negatywnej weryfikacji i co zrobić, aby twój wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie?

Polska, w latach 2014-2020, uzyskała aż 82,5 mld euro, w ramach unijnej polityki spójności i perspektywy finansowej. Z tych funduszy pozostało do wzięcia jeszcze ponad 54 proc.! Co sprawiło, że tak wysoka kwota nie została wykorzystana? Dlaczego projekty wielu przedsiębiorców zostały odrzucone?

Najczęstsze błędy w procesie pozyskiwania dotacji

Co staje przedsiębiorcom na przeszkodzie w otrzymaniu środków na rozwój ich projektu? Według danych Ayming Polska do pięciu najczęściej popełnianych błędów należą:

1. Realizacja projektu przed złożeniem wniosku o uzyskanie dofinansowania.

2. Brak środków na sfinansowanie części projektu, która nie jest objęta dotacją z funduszu UE.

3. Brak weryfikacji poziomu innowacyjności projektu.

4. Brak odpowiedniej kadry i zasobów technicznych do realizacji projektu.

5. Złe przyporządkowanie kosztów projektu.

Jeśli przemyślisz dobrze swój wniosek, przyłożysz się do realizacji poszczególnych punktów, połowa sukcesu jest już za tobą. Konsultuj swój projekt z innymi osobami, nawet takimi, które nie koniecznie są ekspertami w danej dziecinie. Nawet laik może ci dostarczyć wielu nowych pomysłów i inspiracji, co może sprawić, że projekt będzie jeszcze lepszy. Dokładnie wszystko przemyśl i absolutnie nie zaczynaj realizować projektu przed złożeniem wniosku o dotację.

Niezwykle istotne jest to, w którym momencie złożysz wniosek o dofinansowanie. Kiedy jest na to najlepszy czas? Zapytaliśmy Wojciecha Popardowskiego z Ayming Polska.

Kiedy najlepiej starać się o dofinansowanie?

„Aplikacje należy składać w momencie, gdy firma ma jasno sprecyzowany cel biznesowy, zaplanowane prace badawcze służącego jego realizacji, a także pewność co do poziomu innowacyjności rozwiązań, które mają zostać wypracowane. Jeśli w projekcie wymagane jest nawiązanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, konieczne jest założenie odpowiedniego czasu na podpisanie umowy współpracy. Warunkiem formalnym pozyskania dotacji jest rozpoczęcie realizacji projektu dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dostępnych jest wiele konkursów umożliwiających uzyskanie wsparcia na innowacje. Niedawno NCBiR opublikował harmonogram naborów na 2018 r. do poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. „Szybka Ścieżka”. Warto już teraz zapoznać się z harmonogramem, aby odpowiednio zaplanować proces składania aplikacji.”

Wojciech Popardowski, Project Manager w Dziale Dotacji i Ulg B+R, Ayming Polska

 

Jak skorzystać z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój?

Droga do pozyskania środków z funduszy unijnych wbrew pozorom wcale nie jest taka trudna. Oczywiście pod warunkiem, że zachowasz odpowiednią kolejność działań w dążeniu do swojego celu.

Po pierwsze: Znajdź dofinansowanie, które obejmuje kompetencje twojej firmy.

Po drugie: Sprawdź, ogłoszenia i wyniki naborów wniosków (możesz przeglądać nabory z wyprzedzeniem).

Po trzecie: Poznaj jakie są obowiązki przy realizacji projektów i sprawdź kryteria.

Po czwarte: zapoznaj się z wzorami wymaganych dokumentów i zadbaj, by wszystkie wypełnić prawidłowo.

Wszystkie ogłoszenia, wyniki oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich. Oczywiście zawsze możesz skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w uzyskiwaniu dotacji na rozwój - wtedy z pewnością nic nie ucieknie twojej (i ich) uwadze.

Warto wiedzieć, że w 2018 roku przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie będą mogli wnieść poprawki do wniosku na etapie oceny merytorycznej. Eksperci oceniający projekt przygotują dla wnioskodawcy zestaw uwag, dzięki którym w ciągu 14 dni będzie można zaproponować zmiany w aplikacji. Takich możliwości nie było wcześniej, tym bardziej warto starać się o ten rodzaj dofinansowania.

Kto ma największe szanse na otrzymanie dotacji?
Największe szanse na pozyskanie dotacji na innowacje mają przedsiębiorstwa ze stabilną sytuacją finansową, które są w stanie zapewnić finansowanie wkładu własnego, wdrożenie wypracowanych rozwiązań na rynku i utrzymanie inwestycji w okresie trwałości. Jest to weryfikowane na podstawie sprawozdań finansowych firmy z ostatnich trzech lat. Możliwość otrzymania dotacji zwiększa również prowadzenie badań naukowych oraz innowacyjność projektu. Największe szanse mają innowacje o charakterze przełomowym, które znacząco zmieniają lub tworzą nowy rynek. Rozwiązania innowacyjne w skali kraju również są wysoko oceniane. Definiując poziom innowacji należy potwierdzić, czy projekt nie narusza praw własności intelektualnej innych podmiotów, tj. czy planowane badania nie zostały już przez kogoś zrealizowane. Istotny jest także przemyślany plan prac badawczych, z jasno określonymi zadaniami, ryzykami i celami każdego etapu badań. Wnioskodawcy powinni też pamiętać, że oceniany jest również ich potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia badań. Wprawdzie nie jest wymagane posiadanie wszystkich niezbędnych zasobów w momencie aplikowania o środki europejskie, ale należy jasno opisać, kiedy i w jaki sposób zostaną one zdobyte. Co istotne, proces ich pozyskania nie może zakłócić terminowej realizacji projektu czy negatywnie wpłynąć na jakość badań.
Wojciech Popardowski, Project Manager w Dziale Dotacji i Ulg B+R, Ayming Polska

Proces oceny wniosków został uproszczony w chwili, gdy Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło Ustawę o zasadach realizacji programów zakresie polityki spójności finansowych 2014 - 2020. Ocena wniosków ma być prostsza i szybsza, niż w minionych latach. Z pewnością jest to duża zaleta i ogromne uproszczenie dla przedsiębiorców starających się o dotację. Dlatego warto wykorzystać 2018 rok na intensywny rozwój swojej firmy – wytworzenie nowych produktów czy ekspansję na nowe rynki, za unijne pieniądze.

Podobne artykuły