Co to jest SWIFT?

 • 09 Lip 2020
 • 9 min. czytania
 • Komentarze(0)
Za pomocą przelewu SWIFT dokonasz transakcji w każdej walucie i do każdego banku na świecie. Jego tealizacja trwa jednak dłużej niż w przypadku zwykłych przelewów złotówkowych i zajmuje średnio około 3 dni roboczych. Nie zawsze można określić z góry jego koszt, ponieważ jest on uzależniony od tego, ile banków będzie pośredniczyło w danej transakcji.
Co to jest SWIFT?

Kiedy wykonujesz przelew, nie zastanawiasz się pewnie, w jakim systemie jest on realizowany. Poznaj jednak system przelewów SWIFT, zwłaszcza jeśli chcesz dokonać transakcji w innej walucie niż złotówki. Przelewy SWIFT pozwolą ci na dokonywanie transferów pieniężnych właściwie w dowolnej walucie i do każdego banku na całym świecie. Musisz liczyć się z tym, że wykonanie takiego przelewu potrwa dłużej niż przelew zwyczajny, zwłaszcza wewnątrz tego samego banku, gdzie obowiązywać mogą darmowe przelewy natychmiastowe. Zobacz, ile kosztują przelewy SWIFT i kiedy warto je realizować.

Co to jest przelew SWIFT?

Określenie „przelewy SWIFT” wzięło się od nazwy powołanej do życia w 1973 roku organizacji Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej). Zrzeszała ona początkowo ponad 200 banków z 15 różnych krajów. Głównym celem jego powstania było wzajemna, ścisła współpraca i wymiana informacji pomiędzy bankami. Dziś w ramach SWIFT zrzeszonych jest ponad 8 tysięcy instytucji z 208 państw świata. Stowarzyszenie pośredniczy w transakcjach bankowych, maklerskich i giełdowych.

Co to jest przelew SWIFT? To przelew, który pozwoli ci dokonać płatności w dowolnej walucie do dowolnego banku i kraju na całym świecie. Można też powiedzieć, że przelew zagraniczny SWIFT realizowany jest w walutach obcych. Służy on do transferu pieniędzy do państw spoza Unii Europejskiej, ale nie oznacza to, że za jego pośrednictwem nie można wysyłać środków finansowych między państwami członkowskimi UE.

Kiedy wykorzystuje się przelew SWIFT?

Jeśli musisz z różnych powodów przetransferować środki poza Unię Europejską, to wykorzystasz do tego przelew SWIFT. Za jego pośrednictwem możesz przekazać pieniądze do dowolnego banku właściwie na całym świecie, bez względu na to, w jakiej walucie chcesz zrealizować przelew zagraniczny. Masz też w jego przypadku do wyboru podział kosztów, dlatego na odbiorcę przelewu możesz przerzucić nawet wszystkie takie opłaty.

Jeśli musisz wykorzystać przelew SWIFT, powinieneś wiedzieć, jak to zrobić. Numer przelewu SWIFT należy obowiązkowo podać przy wpisywaniu danych do dyspozycji przelewu na koncie osobistym, na przykład za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Dla przelewów walutowych SWIFT musisz znać kod SWIFT, z którego banki, brokerzy, menadżerowie inwestycyjni oraz podmioty infrastruktury rynkowej korzystają w takich obszarach jak właśnie płatności, papiery wartościowe, operacje skarbowe i operacje handlowe.

Sprawdź, jak krok po kroku zrealizować przelew SWIFT. Na swoim koncie bankowym podajesz po kolei informacje:

 • dane osobowe odbiorcy przelewu, czyli osoby czy instytucji, której zamierzasz przesłać pieniądze w walucie obcej;
 • numer konta bankowego odbiorcy – koniecznie w formacie IBAN;
 • kod SWIFT (kod BIC) banku odbiorcy;
 • tytuł przelewu zagranicznego;
 • kwotę przelewu zagranicznego w danej walucie.

Kod SWIFT to międzynarodowy unikatowy kod alfanumeryczny (składający się z liter i cyfr), który zawiera 8 znaków, choć możesz też spotkać się z kodami tego rodzaju, które zawierają 11 znaków. W przypadku dłuższych kodów SWIFT trzy ostatnie, nadprogramowe znaki służą do identyfikacji konkretnego oddziału bankowego. Natomiast na kod SWIFT zasadniczo składają się:

 • 4 pierwsze znaki to unikatowy identyfikator instytucji bankowej,
 • 2 kolejne znaki to kod kraju według normy ISO 3166-1,
 • 2 kolejne znaki to kod lokalizacji.

Wpisanie kodu SWIFT w przelew zagraniczny, walutowy okazuje się koniecznością. Służy on do identyfikacji banków lub innych podmiotów, które są uczestnikami całego systemu SWIFT. Dzięki niemu transakcje finansowe mogą być realizowane sprawniej i w dużej mierze w sposób automatyczny. Kod SWIFT jest potrzebny, a nawet niezbędny podczas wykonywania przelewów pomiędzy dwoma różnymi krajami.

Czy przelew SWIFT jest konieczny?

Wszystko zależy od sytuacji. Nie jest tak, że każdy przelew zagraniczny walutowy, jaki wykonujesz, musi być typu SWIFT. Ze swojego konta bankowego przelew zagraniczny w walucie euro dokonasz bez SWIFT, za to w systemie SEPA, ponosząc dzięki temu o wiele mniejsze koszty takiej operacji.

Nie zawsze jednak możesz zastąpić SWIFT przelewem SEPA. Niestety, jeśli dokonujesz płatności poza obszarem SEPA albo korzystasz z przelewów zagranicznych w walucie innej niż euro, wówczas nie masz możliwości wyboru i musisz zrealizować ze swojego konta osobistego przelew SWIFT.

Koszty realizacji przelewu SWIFT

Za realizację przelewu SWIFT niestety trzeba zwykle zapłacić, choć niekoniecznie to ty jako jego zleceniodawca będziesz ponosić ostateczne koszty takiej operacji. Przelew walutowy SWIFT może kosztować szacunkowo od 20 zł do nawet 250 zł za jednorazową operację. Wszystko zależy od prowizji ustalanej przez banki, która jest najczęściej procentem od wartości przelewu. Dlatego im wyższą kwotę w walucie obcej będziesz przetransferować na konto do innego kraju, tym więcej prowizji zapłacisz za realizację przelewu SWIFT.

W większości banków możesz spotkać się z sytuacją, gdzie wyznaczone są minimalna i maksymalna stawka opłaty za SWIFT. Co to jest jednak koszt OUR czy BEN? To opcje kosztowe przelewu SWIFT, które wskazują, kto właściwie zapłaci za przelew walutowy tego rodzaju. Masz do wyboru zwykle takie tryby płatności jak:

 • OUR – oznacza to, że wszystkie koszty związane z przelewem SWIFT pokrywa zleceniodawca przelewu;
 • BEN – oznacza to, że wszystkie koszty związane z przelewem SWIFT pokrywa odbiorca przelewu;
 • SHA – oznacza to, że koszty przelewu SWIFT rozkładane są pomiędzy zleceniodawcą a odbiorcą przelewu, przy czym kosztami prowizji banku odbiorcy i banków pośredniczących w transakcji obciążony zostaje odbiorca, a kosztami prowizji w swoim banku – nadawca przelewu walutowego.

Poza prowizją za realizację przelewu SWIFT ponosisz też koszty związane ze spreadem walutowym oraz koszty tzw. banków pośredniczących, wynoszące kolejne kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych. W zależności od banku realizującego przelew SWIFT prowizja określona jest jako procent od transakcji w wysokości od 0,2 do 0,5 proc. kwoty transakcji, a przy tym ustalana jest minimalna opłata za przelew SWIFT z twojego konta osobistego w wysokości od 10 zł do 40 zł i maksymalna – od 90 zł do 250 zł. Są też i takie banki, w których koszt przelewów SWIFT określany jest kwotowo, np. w Nest Banku przy koncie osobistym Nest Konto będzie to 15 zł, w PKO BP przy Koncie za Zero opłata wynosi 25 zł, a w ING Banku Śląskim przy realizacji przelewu SWIFT z Konta z Lwem Direct płaci się 40 zł bez względu na wartość przelewu zagranicznego.

Przelew SWIFT a czas realizacji

Jeśli dokonujesz przelewu zagranicznego z twojego konta osobistego, może ci zależeć na tym, aby szybko dotarł on do adresata. Ile trwa realizacja przelewu zagranicznego SWIFT? Możesz to określić samodzielnie, ponieważ do twojej dyspozycji oddawane są 3 metody realizacji przelewu:

 • metoda standardowa – gdzie przelew na rachunku odbiorcy znajdzie się dwa dni po zleceniu przelewu SWIFT,
 • metoda pilna – gdzie przelew SWIFT realizowany jest już następnego dnia po jego zleceniu,
 • metoda ekspresowa – gdzie przelew SWIFT realizowany jest tego samego dnia, na wzór przelewów szybkich w systemach Express Elixir i BlueCash.

Zasadniczo standardowym czasem realizacji usługi jest opcja D+3, która oznacza, że pieniądze przesłane z twojego konta osobistego przelewem SWIFT trafią na konto osobiste odbiorcy do 3 dni roboczych od chwili wykonania dyspozycji. W metodzie pilnej i ekspresowej koszty realizacji przelewu SWIFT rosną nawet dwu- lub trzykrotnie w stosunku do opcji standardowej.

Przelew SWIFT a SEPA

Z pojęciem przelewu bankowego SWIFT związany jest przelew zagraniczny bez SWIFT, w systemie SEPA. Nie możesz jednak wykorzystywać tych pojęć zamiennie. W przypadku przelewów SWIFT i SEPA masz do czynienia z dwoma całkowicie odrębnymi systemami przelewów międzynarodowych, o nieco innych cechach.

Przelewy SEPA (Single Euro Payments Area), czyli przelewy funkcjonujące w Jednolitym Obszarze Płatności w Euro pozwalają na łatwe i szybkie dokonywanie przelewów w euro, głównie pomiędzy członkami Unii Europejskiej a Islandią, Norwegią, Szwajcarią, Liechtensteinem, Monako i Andorą. Musisz wiedzieć, że przelew SEPA jest przelewem krajowym lub zagranicznym realizowanym w walucie euro, podczas gdy przelew SWIFT jest przelewem zagranicznym realizowanym we wszystkich walutach, w tym również w euro, w większości krajów na całym świecie. Przelewy SEPA muszą być realizowane w euro, a bank odbiorcy i nadawcy muszą być członkami SEPA.

Różnica pomiędzy przelewami SEPA i SWIFT tkwi również w tym, że koszty transferu są inaczej liczone i kto inny zostanie nimi obciążony. W przelewach typu SWIFT możesz sam być obciążony prowizją związaną z realizacją twojego przelewu zagranicznego, ale może ona równie dobrze obciążyć odbiorcę lub oba podmioty. W przelewach SEPA koszt operacji został zaś ustawiony jako koszt dzielony SHA. Koszt przelewu jest też znacznie niższy przy przelewach SEPA niż przelewach SWIFT i wynosi od 0 do 10 zł w zależności od oferty bankowej i rodzaju twojego konta osobistego. Co więcej wysokość opłaty za przelew SEPA jest niezależna od kwoty przelewu, w przeciwieństwie do przelewów bankowych SWIFT. Przelewy SEPA księgowane są na koncie osobistym odbiorcy w innym kraju bardzo szybko, najpóźniej następnego dnia roboczego po zleceniu przelewu. Jest to standard, jaki wprowadziła w życie Unia Europejska. Jeśli wysyłasz przelew SWIFT w metodzie standardowej, przelew nie wpłynie tak szybko na konto odbiorcy. W przypadku operacji SEPA nie ma banku pośredniczącego, a przy twoich przelewach SWIFT nie dość, że pośrednik może występować, to jeszcze może ich być kilku.

Co warto jeszcze wiedzieć o przelewie SWIFT?

Operacje w obcej walucie, czyli przelewy walutowe, wykonywane pomiędzy dwoma polskimi bankami, formalnie będą traktowane jako zagraniczne, a w przypadku wyboru opcji SWIFT musisz liczyć się z koniecznością poniesienia nawet wysokich kosztów w formie prowizji dla banku pośredniczącego. Zdarza się, że niektóre banki naliczają nie tylko opłatę za nadanie przelewu SWIFT, ale również za odbiór transferu zagranicznego. Z jaką opłatą możesz się w tym przypadku spotkać? Może to być koszt kilku- kilkunastu złotych.

Uważaj, jak wpisujesz dane w przelewie SWIFT, ponieważ błąd może cię drogo kosztować. W przypadku, gdy niewłaściwie wypełnisz zlecenie przelewu, bank odbiorcy może cię obciążyć kosztami transferu środków, który nie doszedł do skutku.

Przeczytaj jeszcze: 
1. Polubiliśmy przelewy i wykonujemy ich coraz więcej

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
09 Lip 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły