Kim jest ubezpieczyciel? Wszystko co musisz wiedzieć

 • 03 Sie 2020
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(0)
Dobre ubezpieczenie potrafi zapewnić wsparcie w najbardziej nieoczekiwanych momentach życia. Skomplikowany system ubezpieczeń nie zachęca jednak do zagłębiania się w obco brzmiące sformułowania prawne: warunki, prawa oraz obowiązki stron. Bez tego trudno jednak wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie. Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczycielach? Czy ubezpieczyciel i ubezpieczający to to samo? W jakich sytuacjach ubezpieczenie jest pomocne? Rozwiewamy wątpliwości!
Kim jest ubezpieczyciel? Wszystko co musisz wiedzieć

Ubezpieczenia zdecydowanie nie należą do najłatwiejszych zagadnień. Jeśli nie miałeś wiele do czynienia z językiem prawnym, możesz szybko pogubić się w podobnie brzmiących definicjach. Ubezpieczony, ubezpieczający, czy ubezpieczyciel to jednak nie to samo. Zanim podpiszesz umowę z firmą ubezpieczeniową, powinieneś zorientować się w tych zagadnieniach. Kto jest kim, kiedy chcesz się ubezpieczyć?

Kim jest ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel – kto to? Jest to firma ubezpieczeniowa, która działa na rynku na podstawie stosownych zezwoleń. W praktyce oznacza to, że ma ona prawo do sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Funkcjonowanie ubezpieczycieli na rynku reguluje ustawa z 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nadzór nad nimi sprawuje natomiast KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto każdy działający zgodnie z prawem ubezpieczyciel powinien wstąpić do PIU – Polskiej Izby Ubezpieczeniowej.

Warto wiedzieć...

Tutaj wpisz treśćMożesz spotkać się z różnymi nazwami ubezpieczycieli na rynku, takimi jak: zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) lub asekurator

Ubezpieczyciel, ubezpieczający i ubezpieczony - definicje i różnice

Stosunkowo łatwo jest zrozumieć, kim jest ubezpieczyciel. Więcej trudności klientom firm ubezpieczeniowych stwarzają określenia: ubezpieczający oraz ubezpieczony. Jaka jest między nimi różnica?

Ubezpieczający, to osoba, która zawiera oraz podpisuje umowę ubezpieczenia oraz jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie. Ubezpieczony to natomiast osoba, która podlega ubezpieczeniu, jednak nie musiała wykupywać go osobiście.

Dokładną definicję osoby ubezpieczonej, wraz  jej prawmi i obowiązkami, znajdziesz tutaj: Kim jest ubezpieczony?

Jeśli więc zakupisz ubezpieczenie dla siebie, będziesz zarówno ubezpieczającym, jak i ubezpieczonym. Natomiast jeśli kupisz ubezpieczenie na przykład dla małżonka lub dziecka, Ty będziesz ubezpieczającym, a oni ubezpieczonymi.

Musisz wiedzieć jednak, że każdy ubezpieczyciel może trochę inaczej definiować te dwa pojęcia. Dokładna definicja zawsze zawarta jest w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie przedstawia klientom firma ubezpieczeniowa. Dlatego tak istotne jest, abyś dokładnie się z nimi zapoznał.

Zakres działalności ubezpieczyciela

Ubezpieczyciele udzielają klientom ochrony ubezpieczeniowej na podstawie umowy ubezpieczenia. Mogą prowadzić swoją działalność jako spółki akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki europejskie.

Zakres ich działalności dookreśla załącznik do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dzieli on ubezpieczenia na trzy działy. Jeden ubezpieczyciel może działać tylko w ramach jednego z działów:

Tym samym jeden ubezpieczyciel nie może więc na przykład ubezpieczać życia lub ubezpieczać kredytu, gdyż ubezpieczenia te znajdują się w dwóch różnych działach.

Prawa i obowiązki ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel ma w stosunku do klientów konkretne obowiązki związane z podpisywaniem oraz obowiązywaniem umowy. Są to:

 • konieczność pisemnego przestawienia różnicy między OWU a zapisami umowy,
 • konieczność udzielenia informacji ubezpieczonemu w zakresie ubezpieczenia zawartego przez ubezpieczającego,
 • konieczność wydania dokumentu ubezpieczenia,
 • konieczność doręczenia ubezpieczonemu informacji o zmianach.

Ubezpieczyciel ma również obowiązki związane ze świadczeniem umowy. Należą do nich:

 • wypłata świadczenia określonego w umowie w razie zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego w wysokości proporcjonalnej do wysokości szkody oraz sumy ubezpieczenia,
 • zwrot kosztów, które wynikły z zastosowania środków użytych przez ubezpieczonego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia lub aby zapobiec szkodzie, nawet jeśli podjęte działania nie okazały się bezcelowe.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie szkody? Ubezpieczyciel powinien wypłacić Ci odszkodowanie w ciągu trzydziestu dni od daty zawiadomienia go o wypadku. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ustalenie wysokości świadczenia było z uzasadnionego powodu niemożliwe. W takiej sytuacji ile czasu ma ubezpieczyciel na wydanie decyzji? Wtedy ma na wypłatę należnych środków czternaście dni od dnia rozwiązania kwestii spornych.

Dokumenty, jakie są wymagane przez ubezpieczyciela

Aby zawrzeć umowę z ubezpieczycielem nie musisz dostarczać wielu dokumentów. Zwykle wymagany jest:

 • dowód tożsamości ubezpieczającego (dowód osobisty)
 • dokument potwierdzający prawa do ubezpieczanego mienia, na przykład wypis z ksiąg wieczystych, umowa kupna – sprzedaży samochodu, itp.

Czy ubezpieczyciel sprawdza prawo jazdy?

Jeśli chcesz ubezpieczyć samochód, poza standardowymi dokumentami powinieneś okazać również dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy.

Co, jeśli jednak chcesz otrzymać odszkodowanie od ubezpieczyciela? W tym przypadku będziesz potrzebować większej ilości dokumentów. Powinieneś dostarczyć:

 • oświadczenie poszkodowanego, w którym opisany jest cały ciąg wydarzeń związanych z wypadkiem
 • dowody potwierdzające zdarzanie, na przykład: notka policyjna, karta medyczna czynności ratunkowych, oświadczenie o winie spisane przez sprawcę, dokumentacja fotograficzna, relacje świadków
 • dokumentację medyczną wraz z dowodami zakupu leków, środków ortopedycznych, dojazdów na wizyty lekarskie itp.

W jakich sytuacjach zwracać się do ubezpieczyciela?

Zakres ubezpieczenia określa podpisana z ubezpieczycielem umowa wraz z dołączonymi do niej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Znajdziesz w niej informacje, co jest wypadkiem ubezpieczeniowym, którego wystąpienie uprawnia Cię do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

W zależności od tego, co ubezpieczyłeś, możesz domagać się od ubezpieczalni zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego w wypadku samochodu, zwrotu kosztów leczenia, transportu do lekarza, czy też zwrotu środków poniesionych w związku z zalaniem sąsiada. Dokładna wysokość tych świadczeń wynika z podpisanej przez Ciebie umowy.

To może Ci się przydać: Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Kiedy nie można liczyć na pomoc ubezpieczyciela?

Nawet najlepszy ubezpieczyciel nie ubezpieczy Cię na każdą okoliczność. Niestety często firmy ubezpieczeniowe dodatkowo stosują pewne zapisy w umowach, które zwalniają je z konieczności wypłacania odszkodowania. Nie zawsze więc ubieganie się o Twoje prawa będzie bardzo proste. Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel może odmówić Ci wypłaty, gdy:

 • szkoda została przez Ciebie spowodowana celowo
 • w momencie kierowania pojazdem nie miałeś aktualnych uprawnień i wpłynęło to na powstanie szkody
 • w momencie powstałej szkody pojazd nie miał aktualnych badań technicznych
 • wyrządziłeś szkodę, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków, po których kierowanie pojazdem jest zabronione
 • wartość szkody jest mniejsza niż minimalna, określona w warunkach ubezpieczenia
 • nie opłaciłeś na czas składek ubezpieczeniowych
 • nie wykazałeś się należytą starannością w zabezpieczeniu mienia

Najlepszy ubezpieczyciel - gdzie szukać?

Na rynku dostępna jest szeroka oferta ubezpieczycieli. Jak wybrać najlepszego?

1. Porównaj oferty kilku ubezpieczycieli

Nigdy nie decyduj się na pierwszą lepszą ofertę promocyjną. Samodzielnie porównaj aktualnie dostępne na rynku propozycje. Ułatwieniem dla Ciebie będzie porównywarka ofert, która analizuje ubezpieczycieli na podstawie obiektywnych parametrów.

2. Zapoznaj się z OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, z którym powinieneś dokładnie się zapoznać przed podpisaniem umowy. Zwróć szczególną uwagę na punkty, które dotyczą Twojej sytuacji i upewnij się, że ubezpieczenie obejmuje interesujący Cię zakres.

3. Sprawdź wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Przed podpisaniem umowy powinieneś też dowiedzieć się, jakie sytuacje są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Często dopisane są one mniejszym drukiem lub oznaczone gwiazdką. Dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy nie masz szans na uzyskanie odszkodowania.

4. Upewnij się, że wszystko w umowie jest dla Ciebie rozumiałe

Nigdy nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do zakresu ubezpieczenia, dopytuj. Tylko w ten sposób będziesz mieć pewność, że zawierana umowa jest rzeczywiście dla Ciebie korzystna.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
03 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły