Maksymalna zdolność kredytowa, czyli na jak duży kredyt hipoteczny możesz liczyć?

 • 06 Wrz 2018
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
Zanim bank udzieli ci kredytu na mieszkanie sprawdzi twoją zdolność kredytową. Od wyniku tej analizy zależy czy dostaniesz kredyt w interesującej cię wysokości.
Maksymalna zdolność kredytowa, czyli na jak duży kredyt hipoteczny możesz liczyć?

Zanim bank udzieli ci kredytu na mieszkanie sprawdzi twoją zdolność kredytową. Od wyniku tej analizy zależy czy dostaniesz kredyt w interesującej cię wysokości. Sprawdziłem, ile kredytu możesz dostać i co trzeba wiedzieć na temat zdolności kredytowej.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kredytu w kwocie kilku, kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych, bank, w którym złożyłeś wniosek o udzielenie finansowania, będzie zobowiązany do sprawdzenia twojej zdolności kredytowej. Sprawdzając ją, bank upewnia się, że będziesz mógł oddać pożyczone pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami. Nie robią przy tym tego z własnej woli – obowiązek taki nakłada na nie prawo bankowe.

Zdolność kredytowa w prawie bankowym
Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Co ważne, w każdym banku inna jest metodologia oceny zdolności kredytowej. Oznacza to, że – w zależności od banku, w którym złożysz wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego – twoja zdolność kredytowa (wyrażona w maksymalnej kwocie kredytu, jakiego bank będzie może skłonny ci udzielić) może być większa lub mniejsza. Jak to wygląda w rzeczywistości? Sprawdziłem.

Maksymalna zdolność kredytowa
Poz. Bank Maksymalna zdolność kredytowa
1 Credit Agricole Bank Polska 618 216,00 zł
2 Alior Bank 588 547,58 zł
3 eurobank 536 390,00 zł
4 Bank BGŻ BNP Paribas 534 313,00 zł
5 Bank Pekao 523 100,00 zł
6 ING Bank Śląski 519 310,00 zł
7 Bank Pocztowy 508 000,00 zł
8 PKO BP - raty równe 507 100,00 zł
9 Citi Handlowy 506 000,00 zł
10 mBank 491 941,11 zł
11 BOŚ Bank 488 170,41 zł
12 BZ WBK 466 520,00 zł
13 Bank Millennium 400 000,00 zł
14 PKO BP - raty malejące 391 500,00 zł

Kredytu w największej kwocie – 618 216 zł – skłonny jest udzielić Credit Agricole. Najmniej, bo tylko 400 000 zł i 391 500 zł naszym klientom byłyby skłonne pożyczyć odpowiednio Bank Millennium i PKO Bank Polski. Trzeba dodać, że w przypadku PKO BP podana kwota dotyczy zobowiązania spłacanego w ratach malejących (maksymalna kwota kredytu spłacanego w ratach równych w PKO BP jest wyższa – wynosi 507 100 zł).

Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

Poprosiłem banki o wyliczenie maksymalnej zdolności kredytowej dla małżeństwa w wieku 35 lat mającego na utrzymaniu jedno dziecko. Przyjąłem, że jego miesięczny dochód netto wynosi 6 400 zł i osiągany jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, trwającej od ponad 12 miesięcy. Klienci mają dobrą historię kredytową w BIK i nie mają innych zobowiązań.

Klienci chcą kupić mieszkanie na rynku wtórnym w Warszawie. Kredyt chcą spłacać przez 25 lat. Mają 20 proc. wkładu własnego (niezależnie od wartości nieruchomości). LTV kredytu, o który się starają, wyniesie 80 proc.

Raty równe i malejące – czym się różnią?
Raty równe i malejące różnią się sposobem obliczania części kapitałowej (tj. części zadłużenia z tytułu udzielonego przez bank kredytu) i części odsetkowej (czyli części odsetek naliczanych przez bank od pożyczonej kwoty):
 
 • w przypadku rat równych początkowo spłacasz więcej odsetek. Udział raty kapitałowej zwiększa się wraz z upływem czasu. Zadłużenie zmniejsza się wolniej niż w przypadku kredytu spłacanego w ratach malejących
 • decydując się na raty malejące co miesiąc spłacasz taką samą część pożyczonego kapitału (rata kapitałowa jest ilorazem kwoty udzielonego kredytu i okresu spłaty wyrażonego w miesiącach) i odsetki naliczane od zmniejszającego się zadłużenia.

Co banki biorą pod uwagę obliczając zdolność kredytową?

W założeniach, na podstawie których banki wyliczały zdolność kredytową dla opisanego powyżej przykładu, znalazło się kilka parametrów branych przez banki pod uwagę podczas analizy zdolności kredytowej:

 • wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawców
 • sposób zatrudnienia i okres jego trwania
 • liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym liczba osób pozostających na utrzymaniu)
 • historia kredytowa w BIK
 • spłacane aktualnie zobowiązania (w ich ramach pod uwagę mogą też być brane limity na kartach kredytowych czy kredyty odnawialne w kontach osobistych).

Parametry te nie są jedynymi ocenianymi przez banki. Analizując zdolność kredytową, banki mogą brać też pod uwagę też np.:

 • koszty utrzymania osoby w gospodarstwie domowym
 • koszt utrzymania mieszkania/domu (czynsz, energia elektryczna, gaz itp.)
 • koszty utrzymania samochodu.

Zapytałem też banki o to, jakie parametry biorą pod uwagę podczas analizy zdolności kredytowej. Z otrzymanych odpowiedzi dowiedziałem się m.in., że

– analizując zdolność kredytową, ustalamy przede wszystkim ilość kredytobiorców oraz ilość osób pozostających na ich utrzymaniu. Następnie sprawdzamy historię kredytową (w naszym banku, jak i poza nim – min. BIK), wysokość i rodzaj uzyskiwanych dochodów oraz zobowiązania (pożyczki, limity na kartach kredytowych i w koncie, alimenty itd.), a także koszty utrzymania (gospodarstwa domowego, mieszkania, samochodu etc.). Weryfikujemy także rzetelność regulowania zobowiązań wobec US, ZUS czy KRUS – powiedziała Anna Preis, Manager Zespołu Kredytów Hipotecznych w banku Credit Agricole.

PKO Bank Polski poinformował, że dokonując analizy poszczególnych elementów składających się na możliwości finansowe klienta, Bank ocenia stabilności źródła dochodu w całym okresie kredytowania i wysokości dochodu w perspektywie czasu (np. z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego). Bank analizując dochody klienta, wydatki i zobowiązania kredytowe klienta zobowiązany jest do weryfikacji poszczególnych elementów i uwzględnienia w ocenie wartości odpowiadające ich rzeczywistemu poziomowi. Długi okres kredytowania zobowiązuje również do uwzględnienia w ocenie różnych zjawisk rodzących ryzyko zaprzestania terminowej obsługi zobowiązania kredytowego.

Sprawdź zdolność kredytową

Najszybciej swoją zdolność kredytową sprawdzisz korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej. Wystarczy, że wpiszesz do niego m.in. swoje dochody netto, wybierzesz okres, przez jaki chcesz spłacać kredyt, podasz z ilu osób składa się twoje gospodarstwo domowe i jakie wydatki ponosisz co miesiąc. Pamiętaj tylko, że otrzymane wyniki powinieneś traktować jako przybliżone. Ostateczną, wiążącą analizę twojej zdolności przeprowadzi analityk z banku, w którym złożysz wniosek o udzielenie kredytu. Jednak już dzisiaj możesz sprawdzić, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat zdolności kredytowej i jak ją sprawdzić.

Podobne artykuły