Kredyt studencki 2020 – przegląd ofert

 • 29 Maj 2020
 • 4 min. czytania
 • Komentarze(0)
Kredyty studenckie są obecnie wyjątkowo korzystne w związku z obniżeniem stóp procentowych do rekordowych poziomów. W rezultacie oprocentowanie spadło do 0,27 proc. Sprawdź, gdzie można dostać kredyt studencki w 2020 r. i na jakich zasadach.
Kredyt studencki 2020 – przegląd ofert

Zasady przyznawania kredytów studenckich

Kredyt gotówkowy studencki może otrzymać student, który nie ukończył 30. roku życia, doktorant przed 35. urodzinami lub osoba, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. W tym ostatnim przypadku należy mieć zaświadczenie z uczelni. Jeśli kandydat nie dostanie się na studia, kredyt nie będzie uruchomiony.

Istotny jest też dochód, który nie może przekraczać 2500 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Poręczycielem jest rodzic, a jeśli jego zarobki są zbyt niskie, to ARiMR (zabezpieczenie do 80 lub do 100 proc. w zależności od dochodów) lub BGK (zabezpieczenie do 100 proc.) – wtedy od każdej transzy pobierana jest prowizja w wysokości 1,5 proc. w skali miesiąca.

Kredytobiorca otrzymuje transze w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł przez dziesięć miesięcy w roku. Czas na spłatę jest dwukrotnie dłuższy od okresu, w jakim środki były wypłacane – maksymalnie 12 lat. W czasie studiów i przez dwa lata od ich ukończenia odsetki spłaca państwo za pośrednictwem Funduszu Kredytów Studenckich. Później należy je regulować samodzielnie. Jeśli student lub doktorant uczył się wybitnie, to może liczyć na umorzenie nawet połowy długu – liczy się bycie w określonym procencie najlepszych absolwentów danego roku. 

Wnioski można składać przez cały rok. Nie ma też znaczenia, czy student dopiero zaczyna naukę, czy jest na ostatnim roku. Aby otrzymać kredyt studencki, nie trzeba wychodzić z domu. Dokumenty da się wysłać zdalnie. Banki mają na decyzję 30 dni.

Należy pamiętać, że bank wymaga informacji o ewentualnym skreśleniu z listy studentów lub doktorantów, urlopie dziekańskim, zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta czy ukończeniu studiów.

Zobacz:  Ranking kredytów gotówkowych

Gdzie wziąć kredyt studencki?

Kredyt studencki dostępny jest w ofertach:

 • PKO BP – prowizja obniżona do 2 proc. przy założeniu konta;
 • Banku Pekao – najtańsza opcja, warunkiem jest założenie konta;
 • BPS (ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Banku (ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Warunki kredytów są bardzo podobne, bo wpływa na nie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poszczególne oferty różnić się mogą wysokością prowizji dla klientów banku i dla osób, które nie posiadają żadnego rachunku w danej instytucji oraz oprocentowaniem.

Kredyt studencki w PKO BP

Warunki kredytu studenckiego:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku dla posiadaczy ROR w PKO BP, dla nieposiadających – 400 zł;
 • prowizja 2 proc. od każdej transzy dla posiadaczy ROR w PKO BP, dla nieposiadających 5 proc.;
 • prowizja 1,5 proc., jeśli student korzysta z poręczenia BGK (wszystkie opłaty dodatkowe opisane są na stronie banku);
 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę;
 • zmienne oprocentowanie zależne od wartości stopy redyskontowej weksli NBP – odsetki stanowią połowę tej wartości;
 • konieczność okazywania ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej dwa razy w roku (31 marca i 31 października);
 • zabezpieczenie przez poręczenie BGK lub inne;
 • transze są wypłacane w PLN na wskazane konto;
 • maksymalna liczba transz to 60 dla studentów i 40 dla doktorantów;
 • po ukończeniu studiów nie można już uzyskać kredytu studenckiego na kolejny kierunek na tym samym poziomie kształcenia;
 • możliwość umorzenia części kredytu wybitnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Całkowite umorzenie możliwe jest w przypadku śmierci kredytobiorcy lub trwałej utraty zdolności do spłaty powstałej po podpisaniu umowy kredytowej. Jeśli student lub doktorant ma trudną sytuację życiową, to może ubiegać się o zawieszenie kredytu wraz z odsetkami na maksymalnie 12 miesięcy lub o zmniejszenie wysokości raty do 20 proc. jego średniego miesięcznego dochodu.

Kredyt studencki w Pekao

Warunki kredytu studenckiego:

 • 0 proc. prowizji dla posiadaczy dowolnego ROR w Banku Pekao, pozostali płacą 0,5 proc. od każdej transzy;
 • prowizja 1,5 proc. od każdej transzy poręczanej przez BGK;
 • 4 zł za wypłatę transz na rachunek w innym banku;
 • wnioski można złożyć w dowolnym oddziale.

Kredyt studencki w BPS

Warunki kredytu studenckiego:

 • niskie oprocentowanie – połowa stopy redyskonta weksli NBP;
 • możliwość uzyskania poręczenia BGK i ARiMR;
 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku;
 • prowizja 1 proc. od każdej transzy za udzielenie;
 • możliwość prolongowania terminy spłaty za opłatą 3 proc. od raty.

Kredyt studencki w SGB-Bank i bankach zrzeszonych

Warunki kredytu studenckiego:

 • udzielany na maks. 6 lat studiów pierwszego i drugiego stopnia i na 4 lata studiów trzeciego stopnia;
 • odsetki 50 proc. stopy redyskonta NBP, pozostała część dotowana przez BGK;
 • możliwość uzyskania poręczenia BGK i ARiMR.

Kredyt studencki – wymagane dokumenty

Wśród wymaganych przez banki dokumentów są:

 • wniosek kredytowy;
 • zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu kandydata, studenta lub doktoranta;
 • dokumenty potwierdzające dochody w rodzinie;
 • dokumenty dotyczące ustanowienia zabezpieczenia kredytu;
 • informacja o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich;
 • dokument tożsamości do wglądu.

Studencie! Sprawdź, jak zbudować zdolność kredytową

Dodano:
29 Maj 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły