Leasing czy kredyt?

Fot. Fotolia

Kupno samochodu w wielu przypadkach wiąże się z potrzebą uzyskania z zewnątrz pewnej pomocy finansowej. Jednorazowy wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych jest dla wielu z nas po prostu nieosiągalny. Z pomocą wychodzą jednak takie produkty finansowe jak specjalny dedykowany kredyt samochodowy oraz leasing. Który z nich przedstawia się korzystniej dla klienta? Co będzie lepsze przy zakupie auta?

Wybór odpowiedniej opcji, która ma za zadanie ułatwić zakup samochodu, jest niezwykle istotna. Skutki zarówno kredytu, jak i leasingu, mogą mieć znaczenie długoterminowe. Dlatego też przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z jednego z tych instrumentów finansowych, warto poznać ich tajniki i główne zasady.

Czym jest leasing?

Leasing jest specyficznym rodzajem umowy, na mocy której finansujący (inaczej nazywany leasingodawcą) zezwala drugiej stronie (leasingobiorcy) na korzystanie z określonej rzeczy w zamian za ustalone opłaty (raty). Jest to więc coś, co przypomina nieco dzierżawę lub opcję najmu. Firma leasingowa, będą de facto właścicielem pojazdu, zezwala swojemu klientowi na korzystanie z samochodu przez określony czas, w zamian za uiszczane przez niego opłaty.

Rodzaje leasingu

Istnieje kilka rodzajów leasingu. Do najpopularniejszych zalicza się dwie jego odmiany:

  • - leasing operacyjny, czyli czasowe przekazanie leasingobiorcy prawa do korzystania z danej rzeczy. Raty leasingowe dla klienta firmy stanowią jego koszty uzyskania przychodów. Leasing operacyjny może gwarantować leasingobiorcy prawo do zakupu przedmiotu po okresie jego prawnego użytkowania,
  • - leasing finansowy, podobnie jak leasing operacyjny jest umową nadającą prawa klientowi do korzystania z rzeczy w zamian za płacenie rat leasingowych. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, przedmiot umowy ulega amortyzacji, czyli zmniejszenia wartości w wyniku jego użytkowania i starzenia się.

Wady i zalety leasingu

Z pewnością do atutów leasingu należy zaliczyć niezbyt skomplikowaną kwestię formalną. Klient, który chce skorzystać z leasingu, nie musi się obawiać, że cały proces uzyskania nowego samochodu tą drogą będzie usłany skomplikowanymi procedurami. Oprócz tego leasing daje pewność, że comiesięczne opłaty z niego wynikające będą niezmienne i stałe. Leasing otrzyma się również stosunkowo szybko oraz bez udziału wysokich wkładów własnych.

Leasing ma jednak kilka wad. Do najważniejszych należy zaliczyć fakt, że nie zawsze umowa między firmą a klientem gwarantuje temu drugiemu możliwość wykupu samochodu po upływnie terminu obowiązywania leasingu. Opcja ta nierzadko też może okazać się droższa od samego kredytu. W razie, gdy samochód z leasingu ulegnie zniszczeniu lub dojdzie w nim do usterki, to i tak trzeba będzie uiszczać określone w umowie raty. W przypadku możliwości naprawy samochodu, koszty takowego ponosi niestety leasingobiorca.

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt na samochód jest specjalnym rodzajem kredytu celowego. Może on zostać przeznaczony tylko i wyłącznie na zakup w celu wskazanego w umowie kredytowej. W tym wypadku celem kredytu samochodowego będzie każdy pojazd silnikowy (a więc także motocykle i inne). W zasadzie tylko pod tym względem, kredyt ten różni się od pozostałych instrumentów finansowych tego typu.

Wady i zalety kredytu na samochód

Przede wszystkim po spłacie kredytu samochód staje się naszą pełnoprawną własnością. Oprócz tego kredyt na samochód może być zaciągnięty na dłuższy od leasingu okres. Często okazuje się, że kredyt bywa również opcją tańszą. Kredytobiorca może też nieco szachować ratami kredytu (tu chociażby warto nadmienić możliwość zawieszenia spłat kredytu na jakiś czas), a także spłacić całe zobowiązanie wcześniej, niż mówi o tym umowa.

Zdecydowaną wadą kredytu jest trudność jego uzyskania. Cała procedura trwa bardzo długo i wymaga ona podjęcia wielu kroków formalnych. Kredyty bywają również zabezpieczone niekorzystnie z punktu widzenia klienta banku.

Co wybrać?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, która opcja jest korzystniejsza w sytuacji kupna nowego samochodu. Zarówno leasing, jak i kredyt, mają sporo atutów i kilka znaczących wad. Leasing jest łatwiejszy do uzyskania, ale nie daje gwarancji, że samochód po okresie trwania umowy przejdzie w posiadanie klienta. Kredyt wymaga cierpliwości i nieskazitelnej przeszłości kredytowej. Daje nanotmiast większą swobodę korzystania z samochodu, który po spłacie wszystkich rat, stanie się naszą prawowitą własnością.

Podobne artykuły