Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement

Kredyt kupiecki

Fot.

Kredyt kupiecki, zwany także handlowym lub towarowym, udzielany jest przedsiębiorstwu, które nabywa produkty lub usługi, przez ich sprzedawcę i polega na odroczeniu terminu zapłaty za towar. Niesie on ze sobą wiele korzyści dla obu stron, dlatego cieszy się ogromną popularnością wśród polskich firm. Warto jednak pamiętać, że kredyt handlowy zawsze wiąże się z ryzykiem dla sprzedającego.

Wielu przedsiębiorców nie jest w stanie z góry zapłacić za zamawiane produkty lub usługi bez szkody dla płynności finansowej firmy. W ich przypadku najlepszym rozwiązaniem może okazać się nawiązanie współpracy biznesowej z dostawcą, który udzieli im kredytu kupieckiego, czyli umożliwi uregulowanie płatności dopiero po pewnym czasie od dnia odebrania towaru.

Co to jest kredyt kupiecki?

Nie istnieją przepisy prawne, które regulowałyby kwestię długości okresu kredytowania dla kredytów handlowych. Termin, do którego kupujący musi zapłacić za towar, jest więc kwestią indywidualną, podlegającą negocjacjom prowadzonym pomiędzy stronami. Zazwyczaj kredyty handlowe udzielane są na krótki okres, który może wynosić od kilku dni do kilku miesięcy. Jego długość zależy między innymi od branży, w której działają obie firmy, oraz od rodzaju i ceny towaru, którego dotyczy umowa. Z reguły im bardziej luksusowy jest nabywany produkt lub usługa, tym dłuższy jest termin płatności. Najczęściej okres kredytowania wynosi 30 dni. W wielu przypadkach jest to rozwiązanie optymalne dla obu stron: kupującego, któremu zazwyczaj zależy na jak najdłuższym odroczeniu płatności i sprzedającego, który musi posiadać środki na pokrycie comiesięcznych kosztów prowadzenia działalności (wynagrodzenie dla pracowników, składki ZUS, podatki, opłaty za media).

Prawo nie reguluje również, jak konkretnie wyglądać ma forma prawna umowy o kredyt kupiecki. Kontrahenci mogą sporządzić pisemną umowę zawierającą wszystkie warunki ustalone między stronami. Jednak często przedsiębiorstwa wystawiają po prostu faktury z odroczonym terminem płatności.

W przypadku transakcji objętej kredytem handlowym warunki odbioru towaru przez kupującego są różne. Czasami nabywca, aby go otrzymać, musi wpłacić zaliczkę. Środki te stanowią część całkowitej należności i są gwarancją dla dostawcy, że produkt lub usługa zostanie zakupiona. Nie kiedy wymagane są również inne formy zabezpieczenia spłaty, na przykład poręczenie, zastaw lub zamieszczenie w umowie zapisu o naliczaniu karnych odsetek za zwłokę w uregulowaniu całej należności za transakcję.

Sprzedający nie zawsze wymaga wpłacenia zaliczki, ale wtedy może postawić warunek, że kolejnej dostawy towaru dokona dopiero wtedy, gdy nabywca zapłaci całą kwotę za wcześniejszy zakup.

Niektóre firmy, aby zachęcić kontrahentów do szybkiego zapłacenia całej należności przed ustalonym terminem, proponują im skonto, czyli rabat za szybkie uregulowanie zobowiązania. Przykładowo, kupujący otrzymuje 30-dniowe odroczenie płatności za towar. Jeśli jednak zapłaci całą sumę w ciągu pierwszych 14 dni, otrzyma 3% zniżki. Nabywca musi więc ocenić, która opcja jest dla niego korzystniejsza i na czym najbardziej mu zależy – na jak najdłuższym odroczeniu płatności czy na zakupie towaru po niższej cenie.

Kredyt kupiecki - wady i zalety

W porównaniu do pożyczek bankowych kredyty handlowe zazwyczaj są tańsze, wiążą się z mniejszą liczbą formalności i wymagań w stosunku do kredytobiorcy, tj. nabywcy towaru. Ponadto przedsiębiorca nie musi czekać na wypłatę przyznanych środków, aby móc opłacić kontrahentów, tak jak dzieje się to w przypadku pożyczek bankowych.

W związku z powyższym, kredyt kupiecki może być najlepszym rozwiązaniem dla firm, które:

 • działają dopiero od kilku miesięcy – nowo powstałe przedsiębiorstwa mogą mieć trudności z uzyskaniem kredytu bankowego na bieżącą działalność,
 • nie mogą otrzymać pożyczki bankowej, ponieważ nie spełniają wymagań stawianych przez instytucje finansowe,
 • nie mogą czekać na wypłatę środków z kredytu bankowego, aby móc uregulować swoje bieżące zobowiązania.

Również sprzedający, który oferuje towary z odroczonym terminem płatności, może wiele zyskać. Udzielając kredytów kupieckich, staje się bardziej konkurencyjny na rynku. Poza tym uzależnia od siebie swoich kontrahentów, co wzmacnia jego pozycję i ułatwia zbudowanie sieci kontaktów biznesowych. Jednak może także wiele stracić. Jeśli kupujący nie zapłaci mu za towar, może mieć problem z wyegzekwowaniem długu. Może to zaburzyć płynność finansową dostawcy, a w najgorszym wypadku – doprowadzić go do bankructwa. Nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań biznesowych, na czym ucierpi kolejna firma. Jedna niezapłacona należność może więc wywołać na rynku tak zwany efekt domina.

Sprzedawanie towaru z odroczonym terminem płatności powinny więc rozważyć wyłącznie firmy:

 • o wysokiej płynności finansowej i stabilnej pozycji na rynku,
 • działające w branży o dużej konkurencyjności – kredyty handlowe mogą pomóc im się wyróżnić i przyciągnąć nowych klientów,
 • które chcą wejść na nowe rynki lub zmienić profil swojej działalności.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Aby uniknąć problemów wynikających z niewypłacalności kontrahenta, sprzedający może ubezpieczyć swoje transakcje z odroczonym terminem płatności. Ubezpieczenia ryzyka kredytu towarowego oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, między innymi Ergo Hestia, Allianz i PZU, oraz firmy specjalizujące się w ubezpieczeniach transakcji handlowych, na przykład Coface, Euler Hermes oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Ubezpieczyciel przez cały okres ważności polisy:

 • na bieżąco sprawdza sytuację finansową każdego kontrahenta i negocjuje z nim, gdy wzrośnie ryzyko niewypłacalności,
 • wspiera przedsiębiorcę w windykacji należności, jeśli jego klient spóźnia się z płatnościami,
 • wypłaca odszkodowanie, jeśli niewypłacalność kontrahenta zostanie prawnie potwierdzona lub ubezpieczony nie odzyska pieniędzy w ciągu kilku miesięcy od dnia rozpoczęcia windykacji.

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne faktury z odroczonym terminem płatności. Koszt polisy zależy między innymi od branży, w której działa ubezpieczony, sytuacji finansowej jego klientów, ustalonych terminów płatności, krajów sprzedaży, wielkości obrotu oraz oceny ryzyka dokonanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Sprawdzanie wiarygodności kontrahentów

Poza tym, aby zminimalizować ryzyko związane odroczonymi terminami płatności za towar, sprzedający w każdej chwili może sprawdzić wiarygodność swojego potencjalnego klienta. Podstawowe informacje na jego temat może uzyskać, przeglądając między innymi:

 • bazę jednoosobowych działalności gospodarczych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (w przypadku spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji),
 • bazę Krajowego Rejestru Długów.

W przypadku większych transakcji dostawca może również zlecić wywiadowni gospodarczej, czyli firmie specjalizującej się w pozyskiwaniu informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zbadanie kondycji przyszłego klienta.

Oczywiście, najbezpieczniej, jeśli sprzedawca oferuje kredyt kupiecki wyłącznie sprawdzonym i stałym kontrahentom, co do których ma pewność, że uregulują płatność w ustalonym terminie.

Podobne artykuły