Czy można odstąpić od umowy kredytowej?

Fot.

Odstąpienie od umowy kredytowej jest furtką dla osób, które zbyt pochopnie podjęły decyzję o wzięciu na swoje barki poważnego zobowiązania finansowego. Procedura rezygnacji z kredytu nie jest skomplikowana ani uciążliwa. Zobacz, jak to zrobić.

Podstawą prawną, która gwarantuje klientowi banku odstąpienie od umowy kredytowej, jest Ustawa o kredycie konsumenckim. Definiuje ona kredyt konsumencki jako kredyt w wysokości maksymalnie 255 550 zł, udzielany konsumentowi przez kredytodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Do kiedy można zrezygnować z kredytu?

Każdy klient, który zaciągnął kredyt w banku, ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania, bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji. Oczywiście dwutygodniowy termin należy uznać za pewne minimum, jakie określone jest przepisami prawa. Bank może wydłużyć ten czas, o czym wyraźnie powinien poinformować w sporządzonej umowie kredytowej. Dokładnie więc przeczytaj umowę, zanim ją podpiszesz.

Jak odstąpić od umowy?

Aby zrezygnować z kredytu, trzeba złożyć specjalne oświadczenie banku. Można to zrobić zarówno przez osobistą wizytę w placówce, jak i również za pomocą wysyłki pocztowej. Przy podpisaniu umowy kredytowej, kredytodawca zobowiązany jest dołączyć do tego dokumentu gotowy wzór pisma odstąpienia, który ma na celu ułatwić klientowi ewentualny proceder rezygnacji z zobowiązania.

Koszty i konsekwencje

Klient rezygnujący z umowy kredytowej w określonym czasie nie musi liczyć się z żadnymi konsekwencjami takiego postępowania. Bank nie ma prawa naliczyć z tego tytułu żadnej kary lub prowizji. Jednak osoba odstępująca od umowy zobowiązana jest do uiszczenia wszystkich odsetek naliczonych w okresie, kiedy to faktycznie korzystała ze środków pochodzących z kredytu. Oczywiście klient ma także obowiązek oddania bankowi całej kwoty będącej przedmiotem zobowiązania. Na dopełnienie tego typu formalności przepisy dają klientowi 30 dni od daty złożenia oświadczenia rezygnacyjnego. Bank może również domagać się zwrotu niektórych poniesionych kosztów, takich jak chociażby opłaty notarialne.

Zakupy na raty

Przepisy o odstąpieniu od umowy kredytowej dotyczą również sytuacji rezygnacji z zakupu sprzętu lub usługi na oprocentowane raty. Tu klient również ma 14 dni na to, by odstąpić od umowy bez poniesienia żadnych poważnych konsekwencji. Pamiętajmy jednak, że sklep wcale nie musi przyjąć od klienta zakupionego na raty towaru. Wówczas klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów jego nabycia poprzez zapłatę gotówką. Warto więc dowiedzieć się przed podpisaniem umowy kredytowej, jak wygląda procedura odstąpienia od niej. Zasady rezygnacji z zakupu ratalnego regulowane umową o kredycie konsumenckim. Nie dotyczą jednak sytuacji tzw. „rat 0%”.

14 dni na rezygnację i 30 dni na dopełnienie formalności

Klient ma pełne prawo do odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni od przyznania kredytu (chyba, że bank wydłużył ten okres). W ciągu kolejnych 30 dni osoba rezygnująca musi zwrócić zapożyczoną kwotę wraz z odsetkami i są to w zasadzie jedyne konsekwencje rezygnacji z kredytu po zdecydowaniu się na jego zaciągnięcie. Pamiętaj, by przy podpisywaniu umowy z bankiem, dokładnie prześledzić wszystkie zapisy dotyczące odstąpienia od kredytu. Pozwoli to dokładnie zapoznać się z zasadami korzystania z tego produktu finansowego i uniknąć później ewentualnych problemów.

Podobne artykuły