Zasiłki rodzinne - ile rodzina może otrzymać od państwa?

 • 05 Paź 2016
 • 5 min. czytania
 • Komentarze(0)
1489 zł możesz dostać na nowo narodzonego malucha, 556 zł na ucznia oraz 789 zł na niepełnosprawne dziecko, nawet pełnoletnie. Taką pomoc oferuje państwo w ramach zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Zobacz, kiedy możesz wnioskować o poszczególne świadczenia, ile wynoszą i kiedy złożyć wniosek.
Zasiłki rodzinne - ile rodzina może otrzymać od państwa?

1489 zł możesz dostać na nowo narodzonego malucha, 556 zł na ucznia oraz 789 zł na niepełnosprawne dziecko, nawet pełnoletnie. Taką pomoc oferuje państwo w ramach zasiłku rodzinnego i dodatków do niego. Zobacz, kiedy możesz wnioskować o poszczególne świadczenia, ile wynoszą i kiedy złożyć wniosek.

Wszyscy informują o świadczeniu 500 zł na dziecko. Warto wiedzieć, że mniej zamożni mogą skorzystać także z innej formy pomocy.

R E K L A M A

Zasiłki rodzinne - ile rodzina może otrzymać od państwa?

Tylko becikowe jest świadczeniem dostępnym dla szerszej grupy osób. Na pozostałe mogą się załapać tylko rodziny z niskimi dochodami. Więcej mogą otrzymać familie niepełne, wielodzietne i z niepełnosprawnymi dziećmi.

Zasiłek rodzinny

Ideą zasiłku rodzinnego jest sfinansowanie części kosztów utrzymania dziecka. Możesz z niego skorzystać, kiedy dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza 674 zł lub 764 zł, gdy należy do niej osoba niepełnosprawna. Jego miesięczna kwota i okres wypłacania zależą od wieku i stanu zdrowia dziecka:

Zasiłki rodzinne - ile rodzina może otrzymać od państwa?

Takie świadczenie może otrzymać jeden z rodziców dziecka lub oboje, opiekun prawny oraz opiekun faktyczny, gdy zawnioskował o przysposobienie dziecka. Osoba pełnoletnia może otrzymywać je do rąk własnych, jeżeli kontynuuje edukację i nie jest na utrzymaniu rodziców.

A komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Świadczenia nie otrzyma dziecko, które:

 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • zostało umieszczone w całodobowej placówce,
 • otrzymuje świadczenie na własne dziecko,
 • jest pod opieką tylko jednego rodzica i nie pobiera alimentów, chyba że: jeden z rodziców lub oboje nie żyją, ojciec jest nieznany, powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia pełnych kosztów utrzymania dziecka lub pobiera ono świadczenie za granicą.

Jeszcze więcej świadczeń

Najbardziej znanym, ale także najbardziej dostępnym zasiłkiem jest becikowe, które wynosi 1 000 zł, a dostaną je osoby, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1 992 zł, czyli przeważająca większość zainteresowanych.

Taki sam limit dochodowy jak przy zasiłku rodzinnym (674 zł lub 764 zł) obowiązuje w przypadku pozostałych świadczeń. Na co i ile można dodatkowo otrzymać od państwa?

Dodatki do zasiłku rodzinnego
Na co? Ile? Na jakich warunkach?
Opieka nad dzieckiem na urlopie wychowawczym 400 zł wypłacane przez:
- 24 mies., jeśli urodzisz jedno dziecko,
- 36 mies., jeśli urodzisz kilkoro dzieci,
- 72 mies., jeśli dziecko jest niepełnosprawne
Samotne wychowywanie dziecka 185 zł lub 265 zł - 185 zł na każde zdrowe dziecko, jednak nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci,
- 265 zł na każde niepełnosprawne dziecko, jednak nie więcej niż 530 zł na wszystkie dzieci
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł - na każde trzecie i następne dziecko, uprawnione do zasiłku rodzinnego
Kształcenie i rehabilitacja 80 zł lub 100 zł - 80 zł dla niepełnosprawnego dziecka do 5. roku życia,
- 100 zł dla niepełnosprawnego dziecka od 6. do 24. roku życia
Rozpoczęcie roku szkolnego 100 zł - raz w roku, na każde dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym
Nauka w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej poza miejscem zamieszkania 63 zł lub 105 zł wypłacane przez 10 mies. roku szkolnego:
- 63 zł dla dziecka zdrowego
- 105 zł dla dziecka niepełnosprawnego

Opracowanie: direct.money.pl na podstawie www.mpips.gov.pl

Ze względu na kryterium dochodowe, najbardziej dostępnym dla wszystkich zasiłkiem jest becikowe. Jest ono jednorazowe, więc nie może być podstawą do długofalowego podreperowania domowego budżetu. Z założenia świadczenia rodzinne mają na celu pomóc osobom w trudnej sytuacji. Logiczne jest więc, że najwięcej otrzymają rodzice lub opiekunowie, którzy wychowują dzieci samotnie, w rodzinie wielodzietnej, których pociechy są niepełnosprawne lub muszą dojeżdżać do szkoły.

Złotówka za złotówkę

Dotychczas przekroczenie progu dochodowego skreślało bezpowrotnie potencjalnego świadczeniobiorcę. Od początku 2016 roku został wprowadzony mechanizm „złotówka za złotówkę”. Co to oznacza? Nawet, gdy dochód na osobę w twojej rodzinie przekracza próg, to możesz dostać zasiłek, tylko odpowiednio mniej. Minimalna kwota świadczenia wynosi 20 zł.
Jesteś uprawiony do otrzymywania 400 zł zasiłku, ale dochody w twojej rodzinie przekraczają próg o 380 zł. Trzeba odjąć 380 zł od 400 zł, więc dostaniesz 20 zł.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny można składać raz do roku od 1 września do 30 listopada. Osoby, które złożą go do 30 września, zaczną otrzymywać świadczenie do końca listopada. Te, które zrobią to w październiku lub listopadzie, będą mogły liczyć na pieniądze do końca grudnia.

Aby zawnioskować o świadczenie, musisz się udać do urzędu miasta lub gminy, w której mieszkasz i wypełnić odpowiedni wniosek, który będzie zawierał dane twoje oraz dziecka. Do niego będziesz musiał dołączyć:

 • kopię swojego dowodu osobistego,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów.

W zależności od rodzaju zasiłku, o który wnioskujesz, konieczne będą także:

 • zaświadczenie z gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez dziecko,
 • wyrok sądu o przyznaniu lub nieprzyznaniu alimentów,
 • zaświadczenie o pobycie dziecka w placówce opieki całodobowej,
 • dokument, potwierdzający utratę dochodu (np. wypowiedzenie z pracy),
 • dokument z sądu, dotyczący samotnego wychowywania dziecka (wyrok dotyczący rozwodu lub separacji, akt zgonu rodzica),
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, potwierdzający nieznane ojcostwo,
 • orzeczenie sądu o ponoszeniu całkowitych kosztów utrzymania dziecka przez jednego z rodziców.

Dodano:
05 Paź 2016

Zaktualizowano:
21 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły