Co to jest działalność nierejestrowana? Poznaj ułatwienie dla swojej małej firmy

  • 24 Kwi 2018
  • 4 min. czytania
  • Komentarze(0)
Myślisz o prowadzeniu własnego biznesu na niewielką skalę, ale przeraża Cię myśl o założeniu własnej działalności? Być może idealnym rozwiązaniem w Twoim przypadku okaże się działalność nierejestrowana. Jakie warunki trzeba spełnić, aby z niej skorzystać i jakie korzyści ze sobą niesie dla mikroprzedsiębiorców? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Co to jest działalność nierejestrowana? Poznaj ułatwienie dla swojej małej firmy

30 kwietnia 2018 roku weszła w życie „Konstytucja Biznesu”, której podstawowym celem było wsparcie małych firm i uproszczenie przepisów. Nowe prawo dla przedsiębiorców zapewniło im gwarancję polepszenia usług administracyjnych. Jego efektem jest możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej. Najchętniej korzystają z niej osoby prowadzące niewielkie biznesy, do których zalicza się m.in. sprzedaż w sieci.

Działalność nierejestrowana – o czym musisz wiedzieć?

Warto pamiętać, że działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą. Oznacza to, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek za ubezpieczenie społeczne dopóki firma nie uzyska miesięcznego przychodu na poziomie przekraczającym 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, które aktualnie wynosi 2 250 zł. Oznacza to, że miesięczny przychód nie może przekroczyć 1 125 zł.

Jeśli przychód przekroczy wymienioną kwotę, działalność nierejestrowana automatycznie od tego dnia przekształca się w działalność gospodarczą, na której zarejestrowanie, przedsiębiorca ma 7 dni od momentu przekroczenia limitu.

Kto może założyć działalność nierejestrowaną?

Z działalności bez rejestracji z pewnością chętnie skorzystają osoby, które wykonują drobne prace rękodzielnicze, korepetytorzy, czy osoby wykonujące sezonowe zlecenia. Jednak każdy, kto chce założyć taką działalność, musi spełnić określone wymagania, oznacza to, że:

  • działalność nierejestrowana może być prowadzona wyłącznie przez osobę fizyczną,
  • osoba, która chce założyć działalność tego typu, nie prowadziła wcześniej działalności (wyjątek stanowi sytuacja, gdy firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców przed 30 kwietnia 2017 roku),
  • miesięczny przychód z działalności nie przekracza 50 proc. kwoty wynagrodzenia minimalnego
  • działalność nierejestrowana nie może wymagać uzyskania koncesji, licencji i pozwoleń, czyli jest działalnością niereglamentowaną.

Zasady działalności nierejestrowanej – zeznanie podatkowe

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność, która nie wymaga rejestracji, musi się rozliczyć samodzielnie ze wszystkich uzyskanych przychodów. Przy prowadzeniu tego typu działalności należy zastosować PIT-36, wybierając w zeznaniu pole: inne źródła.

Aby udowodnić, że Twoja firma nie przekroczyła określonego limitu, warto abyś prowadził ewidencję przychodów. Nie masz takiego obowiązku, ale w przypadku jakiejkolwiek kontroli z US z pewnością taki dokument się przyda. W chwili, gdy transakcje są rozliczane gotówkowo, warto mieć potwierdzenie przyjęcia środków.

W związku z prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie musisz opłacać składek ZUS. Jednak warto pamiętać, że wiążą się z tym konsekwencje. Ich brak pozbawia Cię ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itp.

Działalność nierejestrowana może być dobrym rozwiązaniem dla osób, którym nie opłaca się prowadzenie firmy ze względu na wysokie koszty związane z ZUS i US. Wielu początkujących przedsiębiorców, działających dotychczas w szarej strefie, będzie mogło zacząć legalnie działać, nie obawiając się o dodatkowe kontrole. To jednocześnie szansa na prowadzenie biznesu bez większego ryzyka. 

Obowiązki wynikające z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, nie zwalnia Cię ze wszystkich obowiązków. W świetle prawa cywilnego funkcjonujesz bowiem jako przedsiębiorca, co oznacza, że obejmują Cię przepisy regulujące relacje z konsumentami. W praktyce oznacza to więc, że masz obowiązek przestrzegania prawa klientów do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. 

Co ciekawe, nie masz jednak obowiązku każdorazowo wystawiania faktury. Musisz to zrobić wyłącznie w sytuacji, gdy klient wystąpił z żądaniem jej wystawienia w okresie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar (ew. otrzymano część lub całość zapłaty).

Faktura musi zawierać wyłącznie datę jej wystawienia, numer, dane podatnika i nabywcy faktury (imiona i nazwiska/nazwę) oraz ilość dostarczonych towarów bądź zakres usługi. Na fakturze zawrzeć należy również kwotę należności ogółem wraz z ceną jednostkową i dane osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną (imię i nazwisko).

Działalność nierejestrowana - co jeszcze musisz wiedzieć?

Za działalność gospodarczą uznaje się wyłącznie działalność, która ma charakter zorganizowany, a jej cel jest zarobkowy. Istotne jest jednocześnie działanie we własnym imieniu. Kluczowa cecha to również ciągłość działania. Oznacza to więc, że ogłoszenie publicznie Twoich usług może być wystarczającą podstawą do uznania, że działasz w sposób zorganizowany i ciągły.

Dodano:
24 Kwi 2018

Zaktualizowano:
29 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły