Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Zmiany w upadłości konsumenckiej 2018! Łatwiej uwolnisz się od długów

Fot.

Trwają prace nad zmianami w regulacjach, dotyczących upadłości konsumenckiej, które prawdopodobnie wejdą w życie już w tym roku. Do tej pory proces był skomplikowany i trudno było ogłosić upadłość konsumencką, dlatego nie cieszyła się ona dużą popularnością. Po zmianach procedura ma być prostsza, a sąd nie będzie zwracał tak bacznej uwagi na przyczyny niewypłacalności. Upadłość konsumencka pomoże ci uwolnić się od długów, ale na spłatę zobowiązań zostanie przeznaczony cały twój majątek. Poprosiłam także o opinię prawników z Lege Advisors, którzy przeanalizowali, jak postępują prace nad ustawą o upadłości konsumenckiej w 2019 roku.

Upadłość konsumencka to umorzenie długów osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Aby ją uzyskać, trzeba złożyć wniosek do sądu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Sąd może umorzyć twoje długi, jeśli nie jesteś w stanie ich spłacić z powodu niezawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. Przeczytaj więcej o upadłości konsumenckiej. W podlinkowanym artykule wyjaśniłam wszystko od podstaw. W 2017 roku z tego rozwiązania skorzystało 5,5 tys. osób, więc w porównaniu do wszystkich zadłużonych bardzo mało.

Przeczytaj również: Kontroluj swoje długi i sprawdź, czy jesteś w BIK.

Upadłość konsumencka – będzie łatwiej?

Do tej pory sąd odrzucał wniosek, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat:

  • prowadzono już wobec ciebie postępowanie upadłościowe i zostało ono umorzone nie na twój wniosek,
  • nie zrealizowałeś planu spłaty wierzycieli,
  • twoje postępowanie upadłościowe skończyło się całkowitym lub częściowym umorzeniem zobowiązań,
  • otrzymałeś prawomocny wyrok o pokrzywdzeniu interesów swoich wierzycieli.

Po zmianach sąd będzie miał większe pole do manewru, jeśli zaistniały powyższe sytuacje, ale można wyjaśnić je względami humanitarnymi lub względami słuszności. Przykładowo, jeśli nie zrealizowałeś planu spłaty dlatego, że byłeś ciężko chory albo jesteś w podeszłym wieku i nie możesz podjąć pracy. Będziesz musiał jednak udowodnić to przed sądem. Dzięki temu o upadłość konsumencką będzie mógł starać się prawie każdy, kto wykaże, że w stosunku do niego zachodzą względy humanitarne lub słuszności.

Przeczytaj mój wcześniejszy tekst, jeśli chcesz dowiedzieć się:
- co to jest upadłość konsumencka
- dlaczego warto ogłosić upadłość konsumencką
- jak umorzyć długi – krok po kroku
- ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Nie biorąc pod uwagę tych względów, sąd będzie mógł odrzucić twój wniosek tylko wtedy, gdy w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku otrzymałeś zakaz prowadzenia działalności gospodarczej albo byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, uregulowane w kodeksie karnym.

Zmiany w upadłości konsumenckiej 2018

Aktualnie proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej zaczyna się od wypełnienia i złożenia wniosku i to na tym etapie sąd weryfikuje, czy doprowadziłeś do swoich problemów z długami „na skutek niezawinionego działania lub rażącego niedbalstwa”. Oznacza to, że np. nie miałeś wpływu na zmianę kursu franka swojego kredytu hipotecznego i dlatego nie możesz go spłacić.

W nowej wersji ustawy kwestie umyślności, niedbalstwa czy lekkomyślnego zaciągania długów będą weryfikowane dopiero na etapie planu spłaty. Sąd nie będzie więc tak wnikliwie jak dotychczas badać przyczyny twoich długów.

Problematyczne zobowiązania, których nie możesz spłacić z powodu choroby, nieszczęśliwego splotu wydarzeń czy życiowych niepowodzeń zostaną włączone w plan spłaty do trzech lat, a pozostała część długów zostanie umorzona.

Jeśli jednak do swoich problemów finansowych doprowadziłeś umyślnie, czyli np. lekkomyślnie brałeś kredyty czy żyłeś ponad stan, będziesz mógł spłacać zobowiązania odpowiednio dłużej – od 4 do 7 lat. Żaden z kredytów nie zostanie umorzony, ale otrzymasz możliwość porozumienia się ze swoimi wierzycielami bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.

Zobacz również: Jak nasi czytelnicy poradzili sobie z długami?

Szybsza procedura upadłościowa dla osób bez majątku

Kolejną zmianą jest przyspieszenie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla osób, które nie mają majątku ani dochodów (np. są utrzymywane przez członków rodziny). W przypadku tej grupy pomijana jest faza likwidacyjna i plan spłaty, a upadłość jest ogłaszana już w momencie otwarcia procedury upadłościowej.

Sąd będzie przyznawał takiej osobie nadzorcę sądowego, która będzie miała za zadanie sprawdzić, czy dłużnik rzeczywiście nie posiada żadnego majątku. Po potwierdzeniu tego faktu, sąd ogłosi upadłość i umorzy wszystkie zobowiązania wobec tej osoby bez ustalania planu spłaty.

Upadłość konsumencka 2019

Często dopytujecie w komentarzach i mailach do mnie, czy wiadomo coś nowego w zakresie prac nad nowelizacją prawa upadłościowego. Swoją opinią wspomogli mnie zorientowani w sytuacji prawnicy z firmy Lege Advisors. Jakie zmiany zajdą w upadłości konsumenckiej w 2019 roku?

Z początkiem marca 2019 r. Rada Ministrów wznowiła prace nad projektem nowelizacji w prawie upadłościowym. Wcześniej było tak, że to sąd na etapie oceny wniosku o upadłość konsumencką decydował, czy przysługuje ona dłużnikowi. Różne sądy mogły więc patrzeć na tę samą sytuację w odmienny sposób. Doprowadziło to do tego, że osoby zainteresowane umorzeniem długów podróżowały do tych bardziej liberalnych instytucji. Tworzyły się ogromne kolejki, a wnioski były rozpatrywane w nieskończoność.

Największą zmianą ma być to, że zasadność wniosku o upadłość ma być oceniana nie na etapie jego składania, ale dopiero podczas ustalania planu spłaty wierzycieli. Mają zostać wprowadzone nieznane dotąd tryby oddłużania, procedury mają być uproszczone, a część prac sądów przejęliby syndycy.

Zobacz: Czy można uniknąć spłaty starych długów?

Co zmieni nowelizacja prawa upadłościowego w 2019 roku?

Prawnicy z Lege Advisors przewidują, że ogłosić upadłość ma być prościej, ale czy szybciej? Raczej nie - zmiany na korzyść dłużników spowodują, że wniosków będzie więcej. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość, aby z sukcesem uporać się z długami. Upadłość konsumencka to często jedyna droga, aby wyjść z szarej strefy i wrócić do normalnego funkcjonowania.

Warto skorzystać z upadłości konsumenckiej głównie dlatego, że od momentu jej ogłoszenia twoje długi przestają rosnąć. Jest to więc sposób na zatrzymanie spirali długów, w którą się wplątałeś i dobry pierwszy krok do tego, aby spłacić swoje kredyty.


Podobne artykuły