Lokaty bankowe

Co to jest lokata mobilna?

powrt do poradnikw

Lokata mobilna jest to lokata, któr mona zaoy w aplikacji mobilnej banku. eby z niej skorzysta, trzeba zaoy konto osobiste w danej instytucji, poniewa tylko w ten sposób otrzymasz dostp do bankowoci mobilnej. Nastpnie musisz po prostu wybra dyspozycj otwarcia lokaty w aplikacji, a rodki zostan automatycznie przelane z Twojego rachunku ROR.


Warto wiedzie, e w wielu bankach lokaty mobilne s wyej oprocentowane ni standardowe.

Inne poradniki

Najnowsze artykuy

Wszystkie artykuy